گزارش اولیه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سیس آرنگ

بدین وسیله گزارش اولیه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سیس آرنگ به استحضار سهامداران محترم رسانده می‌شود.

جهت مشاهده دقیقتر گزارش، بر روی عکسها کلیک فرمایید