اضافه شدن بیش از 200 تن انواع رنگ به فروشگاه ریالی سیس آرنگ در هفته آینده

با توجه به ترخیص حجم قابل ملاحظه ای از انواع رنگهای دیسپرس، ری اکتیو و گوگردی که سیاهه آن در ذیل اشاره می‌گردد در حال طی کردن مراحل نهایی ترخیص می‌باشد که امید می‌رود در هفته آینده به انبار سیس آرنگ حمل می‌گردد. از آنجایی که همواره اولویت فروش با سهامداران سیس آرنگ می‌باشد، شایسته است سهامداران محترم در صورت نیاز آمادگی این را داشته باشند که به ازای هر سهم حدود 5 الی 6 برابر ارزش سهام خود از فروشگاه ریالی پس از تعیین قیمت تمام شده و اعمال سود سیس آرنگ اقدام به خرید مایحتاج خود نمایند.

برای مثال، سهامداری که 5 سهم دارد، می‌تواند تقریبا 250 الی 300 میلیون تومان از این رنگها خرید نماید.

طبق سیاست‌های واحد فروش سیس آرنگ، این اقلام به مدت 72 ساعت با اولویت فروش به سهامداران اقدام به فروش می‌گردد و پس از این زمان، در صورت تامین نیاز سهامداران، فروش برای عموم انجام می‌پذیرد.

ذیلا به فهرست این اقلام اشاره می‌گردد:
 

Shade Cardکدبرندنام کالاC.I
2141DYCOSDisperse Yellow L-2G 100%Y.54
2131DYCOSDisperse Yellow L-2G 200%Y.54
2021DYCOSDisperse Yellow L4G 200%Y.211
2161DYCOSDisperse Yellow E-GL 200%Mix
2383DYCOSDisperse Rubine MGFL 200%R.73
2652DYCOSDisperse Turquoise Blue H-GL 200%BL.60
2551-1DYCOSDisperse Blue L-2BLN (HS) 100%BL.56
2992DYCOSDisperse Black EX-SF 300%Mix
5814KILReactive Golden Yellow MERLY145
5815KILReactive Yellow ME4GLY.160
5813KILReactive Orange ME2RL 125%OR.122
5811KILReactive Red ME4BLR.195
3801KILReactive Deep Red KVDMix
3786KILReactive Turquoise Blue G 266%BL.21
5899KILReactive Blue BRFBL.221
3745KILReactive Navy Blue MEBFBL.222
5922KILReactive Jet BlackMix
5923KILReactive Black KVN H/C PlusMix
5810KILReactive Black BBK.5
521YOUHAOSulphur Black B 200%BK.1
522YOUHAOSulphur Black BR 200%BK.1