نیاز به ارسال هرچه سریعتر حواله های ارزی و حمل بارهای چینی و هندی حداکثر تا 31 می 2019

 

همانطوری که پیش از این اشاره گردید به دلیل انفجار در کارخانه تولید مواد اولیه در پارک صنعتی ژیانگشوی (Xiangshui Chemical Industrial Park) و تصمیم متعاقب دولت چین مبنی بر تعطیلی این پارک صنعتی و تعلیق فعالیت چند مرکز صنعتی دیگر، بازار رنگهای دیسپرس با افزایش شدید قیمت روبرو گردیده که حتی این مطلب بر روی قیمتهای جهانی رنگهای ری اکتیو نیز تاثیر گذار بوده است.

با توجه به حجم مناسب رنگهای موجود در انبارهای سیس آرنگ در کشورهای هند و چین که با توجه به افزایش شدید قیمتها، فشار کمپانیهای تولیدکننده جهت دریافت حواله ارزی و حمل هرچه سریعتر این بارها بر روی شرکت سیس آرنگ مضاعف گردیده است و در صورت عدم خارج نمودن این بارها از انبار، بیم ابطال قرارداد و فروش آنها در بازارهای هند و چین می باشد، لذا تنها تا 31 می فرصت داریم که نسبت به ارسال سوئیفت این بارها و واردات آنها اقدام نماییم.