درنظر گرفتن تغییر قیمتها در پروفرمای مشتریان تا زمان صدور بارنامه

پیرو خبر کاهش قیمت ارزی رنگ های نساجی و توافق صورت گرفته با تامین کنندگان سیس آرنگ، به اطلاع می رساند:

با توجه به به‌روزرسانی روزانه قیمت‌های ارزی در صورتی که هر یک از مشتریان گرامی درخواست صدور پروفرم داشته باشند، قیمت‌های اعلامی حتی پس از صدور پروفرم و ثبت سفارش قابل اصلاح و کاهش به حداقل قیمت روز می باشد. به این ترتیب کاهش قیمت در پروفرما تا زمان ارسال حواله ارزی اعمال می گردد و خریداران گرامی می‌توانند با اطمینان کامل نسبت به درخواست صدور پروفرما اقدام نموده و پس از انجام رویه ثبت سفارش و مقدمات واردات مجددا قیمت ها بررسی و در صورت کاهش، پس از ارسال حواله قیمت تعدیل می‌گردد.