کاهش قیمت انواع رنگ در فروشگاه ریالی سیس آرنگ

با توجه به کاهش شدید قیمتهای جهانی رنگ و از آنجایی که سیس ارنگ به نمایندگی از معتبرترین شرکتهای دنیا (به گواه Fortune500 شرکت Sinochem با رتبه 88 در دنیا و شرکت Kiri Industries با رتبه 251 در هند) کلیه کالاهای دپو شده در انبارهای هند و چین با قیمتهای جدید ارسال میگردد و همچنین این کاهش قیمت بر روی کالاهایی که به نام سیس آرنگ بارنامه شده است و به بندرعباس رسیده است یا درحال ارسال میباشد اعمال میگردد. آغاز اعمال کاهش قیمتها از امروز شروع شده است و به مرور پس از قطعیت قیمت کاهش یافته، این تغییرات بر روی هر یک از کالاها اعمال خواهد شد.

 

Shade Cardبرندکدنوع رنگنام کالاقیمت - ریال
Sinochem2992DisperseDisperse Black EX-SF 300%798000
Sinochem2973DisperseDisperse Black SRN 400%1050000
Kiri Industries7537DisperseKisperes Black EXSF 300%790000
Sinochem2572DisperseDisperse Navy Blue EX-SF 300%998000
Sinochem2573DisperseDisperse Navy Blue Eco1050000
Kiri Industries7823DisperseKisperes Navy Blue EXSF 300%950000
Kiri Industries5922ReactiveReactive Jet Black650000
Kiri Industries5923ReactiveReactive Black KVN H/C Plus650000
Kiri Industries3801ReactiveReactive Deep Red KVD1390000