تخفیف ویژه سیس آرنگ بر روی رنگهای مشکی به مناسبت ایام محرم حسینی

سیس آرنگ در نظر دارد به مناسبت ایام محرم حسینی، به مدت یک هفته از تاریخ شنبه 9 شهریور 1398 ساعت 15:00 لغایت یکشنبه 16 شهریور 1398 ساعت 15:00، بر روی برخی رنگهای مشکی تخفیف ویژه اعمال می نماید.

لیست اقلام مذبور در ذیل ارائه گردیده است:

 

Shade Cardکدبرندنام کالاقیمت طرح ویژه ایام محرم
7537Kiri IndustriesKisperse Black EXSF 300%695000
2992SinochemDisperse Black EX-SF 300%735000
2973SinochemDisperse Black SRN 400%950000
5810Kiri IndustriesReactive Black B 150%645000
5922Kiri IndustriesReactive Jetblack600000
5923Kiri IndustriesReactive KVN H/C600000