19 نفر در آتش سوزی کارخانه ای در چین کشته شدند

به گفته مسئولان چینی در آتش سوزی که روز دوشنبه در شرق چین به وقوع پیوسته 19 نفر کشته شده اند. آخرین حادثه صنعتی که به علت عدم رعایت قوانین کوچک منجر به وقوع ضربه مهلک و جبران ناپذیر به کشور چین گردیده است.

آتش روز دوشنبه در یکی از تجهیزات کارخانه روی کی در ناحیه نینژای گزارش شده است.

به نقل از گزارش مقامات محلی 19 نفر در این آتش سوزی کشته شده اند و تحقیقات برای علت آتش سوزی در دست بررسی میباشد.

این پنجمین حادثه در 6 ماه گذشته میباشد.

حوادث صنعتی اعم از آتش سوزی کارخانه تا فاجعه معدن در چین بسیار شایع است که اغلب به دلیل ضعف در استانداردهای ایمنی رخ میدهد.

به دنبال این حادثه، دولت چین به منظور جلوگیری از انفجارهای بزرگتر و گسترده تر، دستور بازرسی سراسری از صنایع شیمیایی را صادر کرده است.

 

 

منبع : https://www.dailypioneer.com/2019/trending-news/19-people-killed-in-china-factory-fire.html