ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست      عِرض خود میبری و زحمت ما می داری

تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم       از که مینالی و فریاد چرا می داری

 

غزل حافظ، ساز و آواز آلبوم سرو چمان استاد شجریان