از دست عدو نالۀ من از سرِ درد است

از دست عدو نالۀ من از سرِ درد است
اندیشه هر آنکس کند از مرگ، نه مرد است

جان‌بازی عشاق، نه چون بازی نرد است
مردی اگرت هست، کنون وقت نبرد است

چه کج‌رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری،
نه آیین داری ای چرخ

ماخذ: تصنیف از خون جوانان وطن لاله دمیده از عارف قزوینی با صدای استاد شجریان