ساده باشیم

ساده باشیم
ساده باشیم چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت …..

ماخذ: شعر صداي پاي آب از سهراب سپهری، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی