نغمه سر کن که جهان تشنۀ آواز تو بینم

نغمه سر کن که جهان تشنۀ آواز تو بینم
چشمم آن روز مبیناد که خاموش در این ساز تو بینم
نغمۀ تو است بزن آنچه که ما زنده بدانیم

ماخذ: ترانه ساز خاموش، استاد شجریان ،حسین علیزاده،کیهان کلهر ، همایون شجریان