فروش اختصاصی برخی اقلام به کارخانجات رنگرزی

نظر به افزایش چشمگیر قیمت جهانی انواع رنگ که در ماه های قبل اتفاق افتاده است [که لازم می داند اشاره شود انتظار می رود به زودی قیمت ها به حالت عادی خود بازگردند] و همچنین با توجه به موجودی مناسب انبار سیس آرنگ با قیمت های قبلی، در جهت حمایت از کارخانجات رنگرزی، برخی از اقلام فقط در اختیار کارخانجات قرار می گیرد که لیست این اقلام در وبسایت شرکت سیس آرنگ در بخش لیست قیمت ها بارگذاری گردیده است.

سیس آرنگ کیان
مرجع رنگ ایرانیان