نویسنده: aliaghajani

راست پنجگاه قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

راست پنجگاه بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی

بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی

راست پنجگاه چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش

چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش

راست پنجگاه که ای صوفی شراب آنگه شود صاف

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف

راست پنجگاه چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش

چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش

راست پنجگاه ثوابت باشد ای دارای خرمن

ثوابت باشد ای دارای خرمن

راست پنجگاه که ای صوفی شراب آنگه شود صاف

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف

راست پنجگاه ثوابت باشد ای دارای خرمن

ثوابت باشد ای دارای خرمن

راست پنجگاه هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

راست پنجگاه هیچ وازر وزر غیری بر نداشت

هیچ وازر وزر غیری بر نداشت

راست پنجگاه پیشه اول کجا از دل رود

پیشه اول کجا از دل رود

راست پنجگاه آیه 6 سوره انفطار

آیه 6 سوره انفطار

راست پنجگاه نیکی و بدی که در نهاد بشر است

نیکی و بدی که در نهاد بشر است

راست پنجگاه هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

راست پنجگاه نغمه سر کن که جهان تشنۀ آواز تو بینم

نغمه سر کن که جهان تشنۀ آواز تو بینم

bakala-whatsapp-chat-icon
ارتباط با واحد فروش
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.