برنامه های استان جیانگسو چین برای بستن 9 پارک و 1431 شرکت فعال در صنایع شیمیایی

 

به تازگی کارگروه ایمنی و حفاظت از محیط زیست صنایع شیمیایی دراستان جیانگسو چین اطلاعیه ای را باهدف ارتقاء ایمنی و حفاظت از محیط زیست صنایع شیمیایی اتخاذ نموده است .

بر طبق این اطلاعیه تعداد 4022 کارخانه تولیدکننده صنایع شیمیایی در لیست اصلاحات قرار گرفته اند . در این میان نام  1431 کارخانه به چشم میخورد که باید بصورت کامل بسته شوند ، 267 کارخانه به صورت موقت و تا انجام اصلاحات از ادامه تولید منع شده اند، برای 1302 کارخانه سقف زمانی تعیین شده تا از این فرصت استفاده کرده و اصلاحات را صورت دهند، 77 کارخانه نیز باید به مکان دیگری انتقال یابند و در نهایت 945 کارخانه نیز باید به روز شده و تجهیزات خود را به روز نمایند .

طی سال 2019 میلادی این استان قصد دارد 9 پارک فعال در صنایع شیمیایی را لغو و تعطیل نماید .
منبع : http://news.agropages.com/News