قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/DataPrice (CNY) - CFRprice change since last week (CNY)
Sinochem2992DisperseBlack EX-SF 300%Mix28+2
Sinochem2973DisperseBlack SRN 400%Mix34.5+1.5
Sinochem2383DisperseRubine MGFL 200%Red 7352
Sinochem2572DisperseNavy Blue EX-SF 300%Mix29+1
Sinochem2573DisperseNavy Blue ECOMix31+1
Sinochem2362DisperseRubine H-2GL 100%Red 16730.5
Sinochem2592DisperseNavy Blue H-GLN 200%Blue 7927.5
Sinochem2372DisperseScarlet GS 200%Red 15329.8+1.8
Sinochem2392DisperseRed BS 200%Red 15242.8+1
Sinochem2551-1DisperseBlue L-2BLN (HS) 100%Blue 5671-5
Sinochem2832DisperseBrown P-NR 100%Mix40+1
Sinochem2652DisperseTurquoise Blue H-GL 200%Blue 60199
Sinochem2533DisperseBlue SE-2R 100%Blue 183:151-1.25
Sinochem2812-1DisperseYellow Brown H-2RL 150%Orange 3030
Sinochem2842DisperseBrown S-2BL 100%Mix36+4
Sinochem2161DisperseYellow E-GL 200%Mix42-2
Sinochem2012DisperseFlour Yellow 10GN 400%Yellow 184:1188
Sinochem2131DisperseYellow L-2G 200%Yellow 5476+2
Sinochem2082DisperseBrill.Yellow 5GR 200%Yellow 24147
Sinochem2021DisperseYellow L-4G 200%Yellow 21135+2.7
Sinochem2361DisperseRed L-3B 100%Red 6046.5
Sinochem2363DisperseRed FSBS 150%Red 343245
Sinochem2092DisperseYellow 5GL 200%Yellow 198N/A
Sinochem2811DisperseOrange E-3R 200%Orange 2531.5+1.6
Sinochem2011DisperseYellow 6GSL 200%Yellow 11450
Sinochem2351DisperseRed L-FB 200%Red 6086
Sinochem2152DisperseYellow SE-RL 300%Mix60
Sinochem2053DisperseFluor. Yellow H-8GFF 100%Yellow 8263
Sinochem2093DisperseYellow SE-5G 200%Yellow 11985
Sinochem2813DisperseYellow Brown L-3GL 200%Orange 2949
Sinochem2323DisperseFluor. Red 2G 100%Red 27799+1
Sinochem2303DisperseFluor. Pink BG 100%Red 36290
Sinochem2382DisperseRed FRL 200%Red 17767
Sinochem2452DisperseViolet H-RB 100%Violet 26/31
Sinochem2472DisperseViolet H-3RL 200%Violet 6374.5+3.5
Sinochem2492DisperseViolet M-5R 300%Violet 93:167
Sinochem2512DisperseBlue BBLS 200%Blue 165160
Sinochem2523-1DisperseBlue S-R 300%Blue 354136
Sinochem2951DisperseBlack S-2BL 100%Mix30+1
Sinochem2982DisperseBlack CCR 100%Mix
Sinochem1553ReactiveBrill. Blue KN-R 100%Blue 19132
Sinochem8064VatIndigo GrainsBlue 139.5+2.5
Sinochem811VatBrilliant Green FFBGreen 1224.5-20.5
Sinochem521SulphurSulphur Black B 200%Black 113
Sinochem522SulphurSulphur Black BR 200%Black 113
Sinochem278AcidBlack MSRL 140%Black 19421
Sinochem228AcidSky Blue ABlue 799.5
Sinochem4092AcidBlack ATT 4092Mix27
Sinochem216AcidMetanil Yellow 216Yellow 3621.6
Sinochem201AcidOrange IIOrange 721.6
Sinochem206AcidRed CarmoisineRed 1454
Sinochem4063AcidSyanin Blue 5RBlue 11374.5
Sinochem218AcidLight Yellow 2GYellow 1761.8
Sinochem142DirectChrisofenineYellow 12
Sinochem105DirectRed 12B 105Red 31
Sinochem107DirectScarlet 4BSRed 23
Sinochem16130CationicRed GTL 200%Red 1890
Sinochem16107CationicGolden Yellow X-GL 250%Yellow 2853-4.5
Sinochem16167CationicBlack X-O 300%Mix56
Sinochem16137CationicCationic Blue X-GPRL 250%Blue 41
Sinochem16137-1CationicBLUE X-GRL 300%Blue 4189
Sinochem16121CationicRED X-GRL 250%Red 4627
Sinochem16121-1CationicRED X-GRL 350%Red 46
Sinochem16125CationicPink X-FG 250%Red 13
Sinochem16030CationicViolet Red 3RViolet 1665
Sinochem16103CationicYellow X-8GL 250%Yellow 13
SinochemFWFourwhiteFlour White Brightening Agent BC 100%For Cotton
SinochemALAlginateSudiom Alginate 300-500cps
Sinopec088-35PVA088-35Equal to BP20A
Sinopec088-50PVA088-50Equal to BP24A
Jinhe---HYDROSodium Hydosulfite 90%HIGH RISK SUPPLIER

 

شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا ، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام می‌نمایند.

 

فرم درخواست صدور پروفرما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif.