قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/DataPrice (CNY) - CFRprice change (CNY)
Sinochem2992DisperseBlack EX-SF 300%Mix270.5
Sinochem2973DisperseBlack SRN 400%Mix350.5
Sinochem2383DisperseRubine MGFL 200%Red 7343.51.5
Sinochem2572DisperseNavy Blue EX-SF 300%Mix310.5
Sinochem2573DisperseNavy Blue ECOMix320.5
Sinochem2362DisperseRubine H-2GL 100%Red 16729.50.5
Sinochem2592DisperseNavy Blue H-GLN 200%Blue 79320
Sinochem2372DisperseScarlet GS 200%Red 15329.50.5
Sinochem2392DisperseRed BS 200%Red 152400
Sinochem2551-1DisperseBlue L-2BLN (HS) 100%Blue 56651
Sinochem2832DisperseBrown P-NR 100%Mix38.52
Sinochem2652DisperseTurquoise Blue H-GL 200%Blue 6012520
Sinochem2533DisperseBlue SE-2R 200%Blue 183:1402
Sinochem2812-1DisperseYellow Brown H-2RL 150%Orange 3034.51.5
Sinochem2842DisperseBrown S-2BL 100%Mix330
Sinochem2161DisperseYellow E-GL 200%Mix401
Sinochem2012DisperseFlour Yellow 10GN 400%Yellow 184:1
Sinochem2131DisperseYellow L-2G 200%Yellow 54720
Sinochem2082DisperseBrill.Yellow 5GR 200%Yellow 241
Sinochem2021DisperseYellow L-4G 200%Yellow 21138.51
Sinochem2361DisperseRed L-3B 100%Red 60
Sinochem2363DisperseRed FSBS 150%Red 3431300
Sinochem2092DisperseYellow 5GL 200%Yellow 198
Sinochem2811DisperseOrange E-3R 200%Orange 25320
Sinochem2011DisperseYellow 6GSL 200%Yellow 114
Sinochem2351DisperseRed L-FB 200%Red 60825
Sinochem2152DisperseYellow SE-RL 300%Mix
Sinochem2053DisperseFluor. Yellow H-8GFF 100%Yellow 82711
Sinochem2093DisperseYellow SE-5G 200%Yellow 119
Sinochem2813DisperseYellow Brown L-3GL 200%Orange 29420
Sinochem2323DisperseFluor. Red 2G 100%Red 277882
Sinochem2303DisperseFluor. Pink BG 100%Red 362954
Sinochem2382DisperseRed FRL 200%Red 177553
Sinochem2452DisperseViolet H-RB 100%Violet 26/31105-5
Sinochem2472DisperseViolet H-3RL 200%Violet 63472
Sinochem2492DisperseViolet M-5R 300%Violet 93:1
Sinochem2512DisperseBlue BBLS 200%Blue 1651150
Sinochem2712DisperseGray N 100%Mix760
Sinochem2032DisperseYellow H-G 100% Yellow 79760
Sinochem2321DisperseBrill.Red BEL 200%Red 921100
Sinochem2523-1DisperseBlue S-R 300%Blue 354
Sinochem2951DisperseBlack S-2BL 100%Mix320.5
Sinochem2982DisperseBlack CCR 100%Mix310
Sinochem1553ReactiveBrill. Blue KN-R 100%Blue 19
Sinochem8064VatIndigo GrainsBlue 1
Sinochem811VatBrilliant Green FFBGreen 1225-0.5
Sinochem521SulphurSulphur Black B 200%Black 112.20
Sinochem522SulphurSulphur Black BR 200%Black 112.20
Sinochem278AcidBlack MSRL 140%Black 194
Sinochem228AcidSky Blue ABlue 7
Sinochem4092AcidBlack ATT 4092Mix
Sinochem216AcidMetanil Yellow 216Yellow 36
Sinochem201AcidOrange IIOrange 7
Sinochem206AcidRed CarmoisineRed 14
Sinochem4063AcidSyanin Blue 5RBlue 113
Sinochem218AcidLight Yellow 2GYellow 17
Sinochem142DirectChrisofenineYellow 12
Sinochem105DirectRed 12B 105Red 31
Sinochem107DirectScarlet 4BSRed 23
Sinochem16130CationicRed GTL 200%Red 18
Sinochem16107CationicGolden Yellow X-GL 250%Yellow 28
Sinochem16167CationicBlack X-O 300%Mix
Sinochem16137CationicCationic Blue X-GPRL 250%Blue 41
Sinochem16137-1CationicBLUE X-GRL 300%Blue 41
Sinochem16121CationicRED X-GRL 250%Red 46
Sinochem16121-1CationicRED X-GRL 350%Red 46
Sinochem16125CationicPink X-FG 250%Red 13
Sinochem16030CationicViolet Red 3RViolet 16
Sinochem16103CationicYellow X-8GL 250%Yellow 13
SinochemFWFourwhiteFlour White Brightening Agent BC 100%For Cotton
SinochemALAlginateSudiom Alginate 300-500cps
Sinopec088-35PVA088-35Equal to BP20A
Sinopec088-50PVA088-50Equal to BP24A
Jinhe---HYDROSodium Hydosulfite 90%

 

شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا ، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام می‌نمایند.

 

فرم درخواست صدور پروفرما

  • فایل ها را به اینجا بکشید یا
    انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif, حداکثر اندازه فایل: 15 MB, حداکثر تعداد فایل: 4.