قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/DataPrice (CNY) - CFRprice change since last week (CNY)
Sinochem2992DisperseBlack EX-SF 300%Mix29
Sinochem2973DisperseBlack SRN 400%Mix41.5
Sinochem2383DisperseRubine MGFL 200%Red 7364
Sinochem2572DisperseNavy Blue EX-SF 300%Mix36
Sinochem2573DisperseNavy Blue ECOMix38
Sinochem2362DisperseRubine H-2GL 100%Red 16735
Sinochem2592DisperseNavy Blue H-GLN 200%Blue 7947
Sinochem2372DisperseScarlet GS 200%Red 15337
Sinochem2392DisperseRed BS 200%Red 15251
Sinochem2551-1DisperseBlue L-2BLN (HS) 100%Blue 56132
Sinochem2832DisperseBrown P-NR 100%Mix43
Sinochem2652DisperseTurquoise Blue H-GL 200%Blue 60290
Sinochem2533DisperseBlue SE-2R 100%Blue 183:172
Sinochem2812-1DisperseYellow Brown H-2RL 150%Orange 3040
Sinochem2842DisperseBrown S-2BL 100%Mix37
Sinochem2161DisperseYellow E-GL 200%Mix100
Sinochem2012DisperseFlour Yellow 10GN 400%Yellow 184:1195
Sinochem2131DisperseYellow L-2G 200%Yellow 54138
Sinochem2082DisperseBrill.Yellow 5GR 200%Yellow 24172
Sinochem2021DisperseYellow L-4G 200%Yellow 21161.5
Sinochem2361DisperseRed L-3B 100%Red 6063
Sinochem2363DisperseRed FSBS 150%Red 343315
Sinochem2092DisperseYellow 5GL 200%Yellow 198100
Sinochem2811DisperseOrange E-3R 200%Orange 2540
Sinochem2011DisperseYellow 6GSL 200%Yellow 114100
Sinochem2351DisperseRed L-FB 200%Red 60120
Sinochem2152DisperseYellow SE-RL 300%Mix70
Sinochem2053DisperseFluor. Yellow H-8GFF 100%Yellow 8276
Sinochem2093DisperseYellow SE-5G 200%Yellow 119N/A
Sinochem2813DisperseYellow Brown L-3GL 200%Orange 2961.5
Sinochem2323DisperseFluor. Red 2G 100%Red 277107
Sinochem2303DisperseFluor. Pink BG 100%Red 362120
Sinochem2382DisperseRed FRL 200%Red 17772
Sinochem2452DisperseViolet H-RB 100%Violet 26/31N/A
Sinochem2472DisperseViolet H-3RL 200%Violet 63110
Sinochem2492DisperseViolet M-5R 300%Violet 93:189
Sinochem2512DisperseBlue BBLS 200%Blue 165168
Sinochem2523-1DisperseBlue S-R 300%Blue 354282
Sinochem2951DisperseBlack S-2BL 100%Mix57
Sinochem1553ReactiveBrill. Blue KN-R 100%Blue 19225
Sinochem1663ReactiveBlue KNGBlue 2129
Sinochem1396ReactiveRed KE7BMix40
Sinochem8064VatIndigo GrainsBlue 157
Sinochem811VatBrilliant Green FFBGreen 1278
Sinochem521SulphurSulphur Black B 200%Black 114.9
Sinochem522SulphurSulphur Black BR 200%Black 114.9
Sinochem278AcidBlack MSRL 140%Black 19429
Sinochem278-1AcidBlack MSRL 160%Black 19433
Sinochem228AcidSky Blue ABlue 7105
Sinochem4092AcidBlack ATT 4092Mix30
Sinochem216AcidMetanil Yellow 216Yellow 3630
Sinochem201AcidOrange IIOrange 725
Sinochem206AcidRed CarmoisineRed 1476
Sinochem4063AcidSyanin Blue 5RBlue 11396
Sinochem9592AcidNavy Blue RBlue 92139
Sinochem142DirectChrisofenineYellow 1275
Sinochem105DirectRed 12B 105Red 3141.5
Sinochem107DirectScarlet 4BSRed 2341.5
Sinochem16130CationicRed GTL 200%Red 1895
Sinochem16107CationicGolden Yellow X-GL 250%Yellow 2885
Sinochem16167CationicBlack X-O 300%Mix63
Sinochem16137-1CationicBLUE X-GRL 300%Blue 41130
Sinochem16121CationicRED X-GRL 250%Red 4658
Sinochem16121-1CationicRED X-GRL 350%Red 4670
Sinochem16030CationicViolet Red 3RViolet 1690
SinochemFWFourwhiteFlour White Brightening Agent BC 100%For Cotton14.3
SinochemALAlginateSudiom Alginate 300-500cps15.5
Sinopec088-35PVA088-35Equal to BP20A15.9
Sinopec088-50PVA088-50Equal to BP24A16.8
Jinhe---HYDROSodium Hydosulfite 90%---N/A

 

قیمتهای به روز انواع نخ

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/DataPrice (CNY) - CFRprice change since last week (CNY)
Weitex---YARNSpandex 20D RW---39
Weitex---YARNSpandex 30D RW---38.08
Weitex---YARNSpandex 40D RW---33.02
Weitex---YARNSpandex 70D RW---31.95
Weitex---YARN100% Viscose 30/1 Ring---17.65
Weitex---YARN100% Viscose 30/1 MVS---17
Weitex---YARNPOLYESTER/VISCOSE 65/35 30S RING RW---15.8
Weitex---YARN100% Polyester 30/1 Ring Spun---13.36
Weitex---YARN100% Polyester 40/1 Ring Spun---14.4
Weitex---YARNDTY 75D/36F SDRW SIM---11.60 
Weitex---YARNDTY 75D/72F SDRW SIM---11.60 
Weitex---YARNDTY 75D/144F SDRW SIM---11.70 
Weitex---YARNDTY 100D/48F SDRW SIM---11.15 
Weitex---YARNDTY 100D/96F SDRW SIM---11.15 
Weitex---YARNDTY 100D/144F SDRW SIM---11.40 
Weitex---YARNDTY 150D/48F SDRW NIM---10.30 
Weitex---YARNDTY 150D/48F SDRW SIM---10.40 
Weitex---YARNDTY 150D/96F SDRW SIM---10.40 
Weitex---YARNDTY 150D/144F SDRW SIM---10.8
Weitex---YARNFDY 40D/24F SDRW---10.85 
Weitex---YARNFDY 50D/24F SDRW---10.3
Weitex---YARNFDY 68D/24F SDRW---9.85 
Weitex---YARNFDY 75D/36F SDRW---9.75 
Weitex---YARNFDY 75D/72F SDRW---9.75 
Weitex---YARNFDY 75D/144F SDRW---10.15
Weitex---YARNFDY 100D/144F SDRW---9.75
Weitex---YARNFDY 100D/192F SDRW---9.95 
Weitex---YARNFDY 50D/36F TBR RW---11.25 
Weitex---YARNFDY 75D/36F TBR RW---10.60 
Weitex---YARNFDY 75D/72F TBR RW10.60 

شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا و انواع نخ از ایـــــنجا ، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام می‌نمایند.

 

فرم درخواست صدور پروفرما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif.