قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/DataPrice (CNY) - CFRprice change since last week (CNY)
Sinochem2992DisperseBlack EX-SF 300%Mix28.5-0.5
Sinochem2973DisperseBlack SRN 400%Mix440
Sinochem2383DisperseRubine MGFL 200%Red 7354-2
Sinochem2572DisperseNavy Blue EX-SF 300%Mix350
Sinochem2573DisperseNavy Blue ECOMix370
Sinochem2362DisperseRubine H-2GL 100%Red 167370
Sinochem2592DisperseNavy Blue H-GLN 200%Blue 7937.50
Sinochem2372DisperseScarlet GS 200%Red 15334.50
Sinochem2392DisperseRed BS 200%Red 152540
Sinochem2551-1DisperseBlue L-2BLN (HS) 100%Blue 56120-10
Sinochem2832DisperseBrown P-NR 100%Mix43-1
Sinochem2652DisperseTurquoise Blue H-GL 200%Blue 602550
Sinochem2533DisperseBlue SE-2R 100%Blue 183:172-1
Sinochem2812-1DisperseYellow Brown H-2RL 150%Orange 3038+0.5
Sinochem2842DisperseBrown S-2BL 100%Mix35+0.5
Sinochem2161DisperseYellow E-GL 200%Mix1000
Sinochem2012DisperseFlour Yellow 10GN 400%Yellow 184:1190+5
Sinochem2131DisperseYellow L-2G 200%Yellow 54100+30
Sinochem2082DisperseBrill.Yellow 5GR 200%Yellow 241630
Sinochem2021DisperseYellow L-4G 200%Yellow 21158-3.5
Sinochem2361DisperseRed L-3B 100%Red 6061.50
Sinochem2363DisperseRed FSBS 150%Red 3432950
Sinochem2092DisperseYellow 5GL 200%Yellow 1981000
Sinochem2811DisperseOrange E-3R 200%Orange 25390
Sinochem2011DisperseYellow 6GSL 200%Yellow 11493.50
Sinochem2351DisperseRed L-FB 200%Red 601200
Sinochem2152DisperseYellow SE-RL 300%Mix700
Sinochem2053DisperseFluor. Yellow H-8GFF 100%Yellow 82760
Sinochem2093DisperseYellow SE-5G 200%Yellow 11961.50
Sinochem2813DisperseYellow Brown L-3GL 200%Orange 2961.50
Sinochem2323DisperseFluor. Red 2G 100%Red 277105+6
Sinochem2303DisperseFluor. Pink BG 100%Red 3621200
Sinochem2382DisperseRed FRL 200%Red 177830
Sinochem2452DisperseViolet H-RB 100%Violet 26/31N/A0
Sinochem2472DisperseViolet H-3RL 200%Violet 631100
Sinochem2492DisperseViolet M-5R 300%Violet 93:183-6
Sinochem2512DisperseBlue BBLS 200%Blue 1651710
Sinochem2523-1DisperseBlue S-R 300%Blue 3542820
Sinochem2951DisperseBlack S-2BL 100%Mix350
Sinochem1553ReactiveBrill. Blue KN-R 100%Blue 191920
Sinochem1663ReactiveBlue KNGBlue 21290
Sinochem1396ReactiveRed KE7BMix400
Sinochem8064VatIndigo GrainsBlue 144+2.5
Sinochem811VatBrilliant Green FFBGreen 12780
Sinochem521SulphurSulphur Black B 200%Black 114.7+0.5
Sinochem522SulphurSulphur Black BR 200%Black 114.7+0.5
Sinochem278AcidBlack MSRL 140%Black 194290
Sinochem278-1AcidBlack MSRL 160%Black 194330
Sinochem228AcidSky Blue ABlue 71050
Sinochem4092AcidBlack ATT 4092Mix300
Sinochem216AcidMetanil Yellow 216Yellow 36300
Sinochem201AcidOrange IIOrange 7250
Sinochem206AcidRed CarmoisineRed 14760
Sinochem4063AcidSyanin Blue 5RBlue 113960
Sinochem9592AcidNavy Blue RBlue 921390
Sinochem142DirectChrisofenineYellow 12750
Sinochem105DirectRed 12B 105Red 3141.50
Sinochem107DirectScarlet 4BSRed 2341.50
Sinochem16130CationicRed GTL 200%Red 181200
Sinochem16107CationicGolden Yellow X-GL 250%Yellow 2895+1.5
Sinochem16167CationicBlack X-O 300%Mix630
Sinochem16137CationicCationic Blue X-GPRL 250%
Blue 41
1290
Sinochem16137-1CationicBLUE X-GRL 300%Blue 411190
Sinochem16121CationicRED X-GRL 250%Red 4643.50
Sinochem16121-1CationicRED X-GRL 350%Red 46700
Sinochem16030CationicViolet Red 3RViolet 161170
SinochemFWFourwhiteFlour White Brightening Agent BC 100%For Cotton14.30
SinochemALAlginateSudiom Alginate 300-500cps270
Sinopec088-35PVA088-35Equal to BP20A15.90
Sinopec088-50PVA088-50Equal to BP24A16.80
Jinhe---HYDROSodium Hydosulfite 90%---7.20

 

شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا ، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام می‌نمایند.

 

فرم درخواست صدور پروفرما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif.