قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/DataPrice (CNY) - CFRprice change since last week (CNY)
Sinochem2992DisperseBlack EX-SF 300%Mix26
Sinochem2973DisperseBlack SRN 400%Mix37
Sinochem2383DisperseRubine MGFL 200%Red 7358
Sinochem2383_1DisperseRubine MGFL 260%Red 7370
Sinochem2572DisperseNavy Blue EX-SF 300%Mix29
Sinochem2573DisperseNavy Blue ECOMix32
Sinochem2362DisperseRubine H-2GL 100%Red 16733
Sinochem2592DisperseNavy Blue H-GLN 200%Blue 7933.5
Sinochem2372DisperseScarlet GS 200%Red 15332.5
Sinochem2392DisperseRed BS 200%Red 15247
Sinochem2551-1DisperseBlue L-2BLN (HS) 100%Blue 56100
Sinochem2832DisperseBrown P-NR 100%Mix43
Sinochem2652DisperseTurquoise Blue H-GL 200%Blue 60230
Sinochem2533DisperseBlue SE-2R 100%Blue 183:169
Sinochem2812-1DisperseYellow Brown H-2RL 150%Orange 3032
Sinochem2842DisperseBrown S-2BL 100%Mix39
Sinochem2161DisperseYellow E-GL 200%Mix62
Sinochem2012DisperseFlour Yellow 10GN 400%Yellow 184:1188
Sinochem2131DisperseYellow L-2G 200%Yellow 5481.5
Sinochem2082DisperseBrill.Yellow 5GR 200%Yellow 24155
Sinochem2021DisperseYellow L-4G 200%Yellow 21136
Sinochem2361DisperseRed L-3B 100%Red 6055
Sinochem2363DisperseRed FSBS 150%Red 343198
Sinochem2092DisperseYellow 5GL 200%Yellow 198N/A
Sinochem2811DisperseOrange E-3R 200%Orange 2532.5
Sinochem2011DisperseYellow 6GSL 200%Yellow 11468
Sinochem2351DisperseRed L-FB 200%Red 60113
Sinochem2152DisperseYellow SE-RL 300%Mix60
Sinochem2053DisperseFluor. Yellow H-8GFF 100%Yellow 8270
Sinochem2093DisperseYellow SE-5G 200%Yellow 11972
Sinochem2813DisperseYellow Brown L-3GL 200%Orange 2950
Sinochem2323DisperseFluor. Red 2G 100%Red 27790
Sinochem2303DisperseFluor. Pink BG 100%Red 36299
Sinochem2382DisperseRed FRL 200%Red 17766
Sinochem2452DisperseViolet H-RB 100%Violet 26/31215
Sinochem2472DisperseViolet H-3RL 200%Violet 6348
Sinochem2492DisperseViolet M-5R 300%Violet 93:167
Sinochem2512DisperseBlue BBLS 200%Blue 165160
Sinochem2523-1DisperseBlue S-R 300%Blue 354194
Sinochem2951DisperseBlack S-2BL 100%Mix34
Sinochem2982DisperseBlack CCR 100%Mix30
Sinochem1553ReactiveBrill. Blue KN-R 100%Blue 19150
Sinochem1663ReactiveBlue KNGBlue 2127
Sinochem1396ReactiveRed KE7BMix42
Sinochem8064VatIndigo GrainsBlue 142
Sinochem811VatBrilliant Green FFBGreen 1278
Sinochem521SulphurSulphur Black B 200%Black 113.7
Sinochem522SulphurSulphur Black BR 200%Black 113.7
Sinochem278AcidBlack MSRL 140%Black 19429
Sinochem278-1AcidBlack MSRL 160%Black 19433
Sinochem228AcidSky Blue ABlue 7105
Sinochem4092AcidBlack ATT 4092Mix30
Sinochem216AcidMetanil Yellow 216Yellow 3630
Sinochem201AcidOrange IIOrange 725
Sinochem206AcidRed CarmoisineRed 1476
Sinochem4063AcidSyanin Blue 5RBlue 11396
Sinochem9592AcidNavy Blue RBlue 92139
Sinochem142DirectChrisofenineYellow 1275
Sinochem105DirectRed 12B 105Red 3141.5
Sinochem107DirectScarlet 4BSRed 2341.5
Sinochem16130CationicRed GTL 200%Red 18112-8
Sinochem16107CationicGolden Yellow X-GL 250%Yellow 2865-8
Sinochem16167CationicBlack X-O 300%Mix55+7
Sinochem16137CationicCationic Blue X-GPRL 250%Blue 41113+3
Sinochem16137-1CationicBLUE X-GRL 300%Blue 41117+2
Sinochem16121CationicRED X-GRL 250%Red 4629-3
Sinochem16121-1CationicRED X-GRL 350%Red 4638-5
Sinochem16125CationicPink X-FG 250%Red 1373-14
Sinochem16030CationicViolet Red 3RViolet 1688-22
Sinochem16103CationicYellow X-8GL 250%Yellow 13125+5
Sinochem8304Pigment PasteNavy FR47.5
Sinochem8205Pigment PasteGolden Yellow FGR24
Sinochem8113Pigment PasteCerise FITR30.5
Sinochem8501Pigment PasteBlack11.5
Sinochem8802Pigment PasteBrown FRL26
Sinochem8301Pigment PasteBlue FFG27
Sinochem8111Pigment PasteScarlet FFG29
Sinochem8118Pigment PastePink FRB36.5
Sinochem8206Pigment PasteOrange FGR26
Sinochem8601Pigment PasteGreen FB30
Sinochem8702Pigment PasteViolet FFRN69
SinochemFWFourwhiteFlour White Brightening Agent BC 100%For Cotton14.3
SinochemALAlginateSudiom Alginate 300-500cps27
Sinopec088-35PVA088-35Equal to BP20A15.9
Sinopec088-50PVA088-50Equal to BP24A16.8
Jinhe---HYDROSodium Hydosulfite 90%$ (USD)0.92

 

شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا ، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام می‌نمایند.

 

فرم درخواست صدور پروفرما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif.