قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/DataPrice (CNY) - CFRprice change since last week (CNY)
Sinochem2992DisperseBlack EX-SF 300%Mix31.5
Sinochem2973DisperseBlack SRN 400%Mix39.5
Sinochem2383DisperseRubine MGFL 200%Red 7366
Sinochem2572DisperseNavy Blue EX-SF 300%Mix36.5
Sinochem2573DisperseNavy Blue ECOMix37.5
Sinochem2362DisperseRubine H-2GL 100%Red 16734.5
Sinochem2592DisperseNavy Blue H-GLN 200%Blue 7939.5
Sinochem2372DisperseScarlet GS 200%Red 15336
Sinochem2392DisperseRed BS 200%Red 15253
Sinochem2551-1DisperseBlue L-2BLN (HS) 100%Blue 56111
Sinochem2832DisperseBrown P-NR 100%Mix43.5
Sinochem2652DisperseTurquoise Blue H-GL 200%Blue 60406
Sinochem2533DisperseBlue SE-2R 100%Blue 183:171.5
Sinochem2812-1DisperseYellow Brown H-2RL 150%Orange 3035.5
Sinochem2842DisperseBrown S-2BL 100%Mix39
Sinochem2161DisperseYellow E-GL 200%Mix73
Sinochem2012DisperseFlour Yellow 10GN 400%Yellow 184:1190
Sinochem2131DisperseYellow L-2G 200%Yellow 54111
Sinochem2082DisperseBrill.Yellow 5GR 200%Yellow 24156
Sinochem2021DisperseYellow L-4G 200%Yellow 21150
Sinochem2361DisperseRed L-3B 100%Red 6062
Sinochem2363DisperseRed FSBS 150%Red 343278
Sinochem2092DisperseYellow 5GL 200%Yellow 198N/A
Sinochem2811DisperseOrange E-3R 200%Orange 2534.5
Sinochem2011DisperseYellow 6GSL 200%Yellow 11489
Sinochem2351DisperseRed L-FB 200%Red 60125
Sinochem2152DisperseYellow SE-RL 300%Mix60
Sinochem2053DisperseFluor. Yellow H-8GFF 100%Yellow 8271
Sinochem2093DisperseYellow SE-5G 200%Yellow 11972
Sinochem2813DisperseYellow Brown L-3GL 200%Orange 2950
Sinochem2323DisperseFluor. Red 2G 100%Red 27790
Sinochem2303DisperseFluor. Pink BG 100%Red 36299
Sinochem2382DisperseRed FRL 200%Red 17768
Sinochem2452DisperseViolet H-RB 100%Violet 26/31215
Sinochem2472DisperseViolet H-3RL 200%Violet 6387
Sinochem2492DisperseViolet M-5R 300%Violet 93:166
Sinochem2512DisperseBlue BBLS 200%Blue 165160
Sinochem2523-1DisperseBlue S-R 300%Blue 354241
Sinochem2951DisperseBlack S-2BL 100%Mix40
Sinochem2982DisperseBlack CCR 100%Mix37.5
Sinochem1553ReactiveBrill. Blue KN-R 100%Blue 19170
Sinochem1663ReactiveBlue KNGBlue 2129
Sinochem1396ReactiveRed KE7BMix40
Sinochem8064VatIndigo GrainsBlue 142.5
Sinochem811VatBrilliant Green FFBGreen 1278
Sinochem521SulphurSulphur Black B 200%Black 114.7
Sinochem522SulphurSulphur Black BR 200%Black 114.7
Sinochem278AcidBlack MSRL 140%Black 19429
Sinochem278-1AcidBlack MSRL 160%Black 19433
Sinochem228AcidSky Blue ABlue 7105
Sinochem4092AcidBlack ATT 4092Mix30
Sinochem216AcidMetanil Yellow 216Yellow 3630
Sinochem201AcidOrange IIOrange 725
Sinochem206AcidRed CarmoisineRed 1476
Sinochem4063AcidSyanin Blue 5RBlue 11396
Sinochem9592AcidNavy Blue RBlue 92139
Sinochem142DirectChrisofenineYellow 1275
Sinochem105DirectRed 12B 105Red 3141.5
Sinochem107DirectScarlet 4BSRed 2341.5
Sinochem16130CationicRed GTL 200%Red 18120
Sinochem16107CationicGolden Yellow X-GL 250%Yellow 2895
Sinochem16167CationicBlack X-O 300%Mix63
Sinochem16137CationicCationic Blue X-GPRL 250%
Blue 41
129
Sinochem16137-1CationicBLUE X-GRL 300%Blue 41119
Sinochem16121CationicRED X-GRL 250%Red 4643.5
Sinochem16121-1CationicRED X-GRL 350%Red 4670
Sinochem16030CationicViolet Red 3RViolet 16117
SinochemFWFourwhiteFlour White Brightening Agent BC 100%For Cotton14.3
SinochemALAlginateSudiom Alginate 300-500cps27
Sinopec088-35PVA088-35Equal to BP20A15.9
Sinopec088-50PVA088-50Equal to BP24A16.8
Jinhe---HYDROSodium Hydosulfite 90%$ (USD)0.95

 

شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا ، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام می‌نمایند.

 

فرم درخواست صدور پروفرما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif.