قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/Data Pice INR/kgDifference since last 3 weeks  
Kiri Industries5815ReactiveYellow ME4GL 125%Yellow 160248
Kiri Industries5814ReactiveYellow MERL 150%Yellow 145258
Kiri Industries5813ReactiveOrange ME2RL 125%Orange 122348
Kiri Industries3765ReactiveScarlet 2GRed 2221223
Kiri Industries5811ReactiveRed ME4BL 150%Red 195240
Kiri Industries5899ReactiveBlue BRFBlue 221870
Kiri Industries3766ReactiveBlue ME2RLBlue 248273
Kiri Industries3745ReactiveNavy Blue MEBFBlue 222318
Kiri Industries6801ReactiveDeep Red KVDMix437
Kiri Industries3797ReactiveDeep Red KVMix383
Kiri Industries3316ReactiveDeep Red KXMix312
Kiri Industries5324ReactiveOxford BlueBlue 1871160
Kiri IndustriesReactiveBlue RBlue 191655
Kiri Industries0042ReactiveNavy Blue KVMix258
Kiri Industries5923ReactiveBlack KVN H/CMix279
Kiri Industries5922ReactiveJet Black Mix278
Kiri IndustriesReactiveBlack KNGMix245
Kiri Industries3321ReactiveCherry Red KX ConcMix525
Kiri Industries0136ReactiveNavy Blue KXMix291
Kiri Industries3739ReactiveBlue KG 266%Blue 21319
Kiri Industries5810ReactiveBlack B 150%Black 5258
Kiri Industries7859ReactiveRed SPDMix289
Kiri Industries7861ReactiveNavy Blue SPDMix347
Kiri Industries7862ReactiveYellow SPDMix284
Kiri Industries4083ReactiveOcean Blue SRMIX1414
3750ReactiveBlack RLBlack 31848
Kiri Industries3731ReactiveRed HE3BRed 120331
Kiri Industries3730ReactiveRed HE7BRed 141292
Kiri Industries3315ReactiveRed KXMix218
Kiri Industries0865ReactiveYellow KX ConcMix259
Kiri Industries3429ReactiveBlue BBBlue 220411
Kiri IndustriesFG1D000003ReactiveYELLOW P6GSYellow 95
Kiri Industries3711ReactiveYELLOW P4GYellow 18
Kiri Industries3755ReactiveGOLDEN YELLOW PROrange 12
Kiri Industries3720ReactiveORANGE P2R-NOrange 13
Kiri IndustriesFG1D000007ReactiveRED PBRed 24
Kiri IndustriesFG1D000007-1ReactiveRED P8BRed 31
Kiri Industries3729ReactiveRED 6BXRed 76
Kiri IndustriesFG1D000009ReactiveMAGENTA PBViolet 13
Kiri IndustriesFG1D000012ReactiveBlue P3RBlue 49
Kiri IndustriesFG1D000010ReactivePURPLE P3RViolet 1A
Kiri Industries3737ReactiveBLUE P5RBlue 13
Kiri Industries1155ReactiveBLACK PGRMix
Kiri IndustriesFG1D000019ReactiveNAVY P2RMix
Kiri Industries3751ReactiveBLACK PNBlack 8
Kiri Industries7118ReactiveYELLOW KEMix
Kiri Industries7119ReactiveRED KEMix
Kiri Industries7120ReactiveNAVY BLUE KEMix
Kiri Industries7121ReactiveBLACK KEMix
Kiri Industries7178ReactiveRED KHLFMix
Kiri Industries7179ReactiveBLUE KHLFMix
Kiri Industries7180ReactiveYELLOW KHLFMix
Kiri IndustriesReactiveOrange 3ROrange 16
Kiri IndustriesReactiveRed RBRed 198183
Kiri Industries7537DisperseBlack EXSF 300%Mix308
Kiri Industries7500DisperseDark Red 2B 100%Red 167331
Kiri Industries9033DisperseDark Red 2B 150%Red 167331
Kiri Industries7507DisperseNavy Blue 3G H/CBlue 79337
Kiri Industries7823DisperseNavy Blue EXSF 300%Mix346
Kiri Industries7522DisperseOrange RL 200%Orange 25276
Kiri Industries7519DisperseVIOLET 3R H/CViolet 99610
Kiri Industries7515DisperseYellow Brown 2RCOrange 30259
Kiri Industries7949DisperseBLUE 3RBlue 183.1555
Kiri Industries7518DisperseRUBINE GFLRed 73630
Kiri Industries7535DisperseBLUE MGBBlue 291.1485

 

شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا  و وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام می‌نمایند.

 

فرم درخواست صدور پروفرما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif.