قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/DataCurrent Pice INR/kgRemarks
Kiri Industries5923ReactiveBlack KVN H/CMix2520
Kiri Industries5922ReactiveJet Black Mix2420
Kiri Industries5815ReactiveYellow ME4GLYellow 1602800
Kiri Industries5814ReactiveYellow MERLYellow 1452400
Kiri Industries5813ReactiveOrange ME2RLOrange 1223600
Kiri Industries3765ReactiveScarlet 2GRed 22212600
Kiri Industries5811ReactiveRed ME4BLRed 1951950
Kiri Industries5899ReactiveBlue BRFBlue 2217950
Kiri Industries3766ReactiveBlue ME2RLBlue 2482250
Kiri Industries3745ReactiveNavy Blue MEBFBlue 2222800
Kiri Industries3801ReactiveDeep Red KVDMix4750
Kiri Industries5324ReactiveOxford BlueBlue 1871040Check before booking order
Kiri Industries0042ReactiveNavy Blue KVMix2200
Kiri Industries3731ReactiveRed HE3BRed 1203200
Kiri Industries3730ReactiveRed HE7BRed 1412840
Kiri Industries3321ReactiveCherry Red KX ConcMix3950
Kiri Industries3315ReactiveRed KXMix2050
Kiri Industries0865ReactiveYellow KX ConcMix2740
Kiri Industries0136ReactiveNavy Blue KXMix2550
Kiri Industries3739ReactiveBlue KG 266%Blue 212750
Kiri Industries5810ReactiveBlack B 150%Black 52100
Kiri Industries7859ReactiveRed SPDMix2600
Kiri Industries7861ReactiveNavy Blue SPDMix3150
Kiri Industries7862ReactiveYellow SPDMix2900
Kiri Industries3429ReactiveBlue BBBlue 2203800
Kiri Industries4083ReactiveOcean Blue SRMIXCheck before booking order
Kiri IndustriesFG1D000003ReactiveYELLOW P6GSYellow 953300
Kiri Industries3711ReactiveYELLOW P4GYellow 182180
Kiri Industries3755ReactiveGOLDEN YELLOW PROrange 123350
Kiri Industries3720ReactiveORANGE P2R-NOrange 134830
Kiri IndustriesFG1D000007ReactiveRED PBRed 243600
Kiri IndustriesFG1D000007-1ReactiveRED P8BRed 314030
Kiri Industries3729ReactiveRED 6BXRed 763280
Kiri IndustriesFG1D000009ReactiveMAGENTA PBViolet 131950
Kiri IndustriesFG1D000012ReactiveBlue 3RBlue 49Check before booking order
Kiri IndustriesFG1D000010ReactivePURPLE P3RViolet 1A3050
Kiri Industries3737ReactiveBLUE P5RBlue 135110
Kiri Industries1155ReactiveBLACK PGRMix4670
Kiri IndustriesFG1D000019ReactiveNAVY P2RMixCheck before booking order
Kiri Industries3751ReactiveBLACK PNBlack 84750
Kiri Industries7118ReactiveKIRACTIVE YELLOW KEMix1830
Kiri Industries7119ReactiveKIRACTIVE RED KEMix1590
Kiri Industries7120ReactiveKIRACTIVE NAVY BLUE KEMix1790
Kiri Industries7121ReactiveKIRACTIVE BLACK KEMix1650
Kiri Industries7178ReactiveKIRAFIX RED KHLFMix8690
Kiri Industries7179ReactiveKIRAFIX BLUE KHLFMix8850
Kiri Industries7180ReactiveKIRAFIX YELLOW KHLFMix3450
Kiri Industries7537DisperseBlack EXSF 300%Mix2600
Kiri Industries2572DisperseNavy Blue EXSF 300%Mix3550
Kiri Industries2812-1DisperseYellow Brown 2RCOrange 302500
Kiri Industries2811DisperseOrange RL 200%Orange 252500
Kiri Industries2362DisperseDark Red 2BRed 1673050
Kiri Industries2592DisperseNavy Blue 3G H/CBlue 792990
Kiri IndustriesIntermediatesH acid370Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesV.S.200Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesSTA285Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesSulfo V.S.235Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediates3,5 – DABA1000Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesMetanilic acid170Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesMUA1100Check before booking order

 

قیمتهای به روز انواع نخ

 

 CompanyTypeNameCI.No/DataPrice (INR) - CFR
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1Single172
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1Single, SLUB190
JPP MillsYARN100% Modal Yarn NE 30/1Single270
JPP MillsYARN100% Modal Yarn NE 30/1Single, SLUB290
JPP MillsYARN100% Micro Modal Yarn NE 30/1Single280
JPP MillsYARN100% Micro Modal Yarn NE 30/1Single, SLUB300
JPP MillsYARNViscose/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single250
JPP MillsYARNViscose/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single, SLUB270
JPP MillsYARNModal/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single270
JPP MillsYARNModal/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single, SLUB290

شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا و انواع نخ از ایـــــنجا ، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام می‌نمایند.

 

فرم درخواست صدور پروفرما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif.