قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/Data Pice INR/kgDifference since last 3 weeks  
Kiri Industries5815ReactiveYellow ME4GL 125%Yellow 160230
Kiri Industries5814ReactiveYellow MERL 150%Yellow 145230
Kiri Industries5813ReactiveOrange ME2RL 125%Orange 122318
Kiri Industries3765ReactiveScarlet 2GRed 2221176
Kiri Industries5811ReactiveRed ME4BL 150%Red 195199
Kiri Industries5899ReactiveBlue BRFBlue 221865
Kiri Industries3766ReactiveBlue ME2RLBlue 248225
Kiri Industries3745ReactiveNavy Blue MEBFBlue 222270
Kiri Industries6801ReactiveDeep Red KVDMix395
Kiri Industries5324ReactiveOxford BlueBlue 187965
Kiri IndustriesReactiveBlue RBlue 191675
Kiri Industries0042ReactiveNavy Blue KVMix210
Kiri Industries5923ReactiveBlack KVN H/CMix235
Kiri Industries5922ReactiveJet Black Mix235
Kiri IndustriesReactiveBlack KNGMix255
Kiri Industries3321ReactiveCherry Red KX ConcMix465
Kiri Industries0136ReactiveNavy Blue KXMix275
Kiri Industries3739ReactiveBlue KG 266%Blue 21229
Kiri Industries5810ReactiveBlack B 150%Black 5215
Kiri Industries7859ReactiveRed SPDMix235
Kiri Industries7861ReactiveNavy Blue SPDMix295
Kiri Industries7862ReactiveYellow SPDMix275
Kiri Industries4083ReactiveOcean Blue SRMIX1335
3750ReactiveBlack RLBlack 31815
Kiri Industries3731ReactiveRed HE3BRed 120N/A
Kiri Industries3730ReactiveRed HE7BRed 141N/A
Kiri Industries3315ReactiveRed KXMixN/A
Kiri Industries0865ReactiveYellow KX ConcMix280
Kiri Industries3429ReactiveBlue BBBlue 220N/A
Kiri IndustriesFG1D000003ReactiveYELLOW P6GSYellow 95N/A
Kiri Industries3711ReactiveYELLOW P4GYellow 18N/A
Kiri Industries3755ReactiveGOLDEN YELLOW PROrange 12N/A
Kiri Industries3720ReactiveORANGE P2R-NOrange 13N/A
Kiri IndustriesFG1D000007ReactiveRED PBRed 24N/A
Kiri IndustriesFG1D000007-1ReactiveRED P8BRed 31N/A
Kiri Industries3729ReactiveRED 6BXRed 76N/A
Kiri IndustriesFG1D000009ReactiveMAGENTA PBViolet 13N/A
Kiri IndustriesFG1D000012ReactiveBlue P3RBlue 49N/A
Kiri IndustriesFG1D000010ReactivePURPLE P3RViolet 1AN/A
Kiri Industries3737ReactiveBLUE P5RBlue 13N/A
Kiri Industries1155ReactiveBLACK PGRMixN/A
Kiri IndustriesFG1D000019ReactiveNAVY P2RMixN/A
Kiri Industries3751ReactiveBLACK PNBlack 8N/A
Kiri Industries7118ReactiveYELLOW KEMixN/A
Kiri Industries7119ReactiveRED KEMixN/A
Kiri Industries7120ReactiveNAVY BLUE KEMixN/A
Kiri Industries7121ReactiveBLACK KEMixN/A
Kiri Industries7178ReactiveRED KHLFMixN/A
Kiri Industries7179ReactiveBLUE KHLFMixN/A
Kiri Industries7180ReactiveYELLOW KHLFMixN/A
Kiri IndustriesReactiveOrange 3ROrange 16N/A
Kiri IndustriesReactiveRed RBRed 198165
Kiri Industries7537DisperseBlack EXSF 300%Mix
Kiri Industries7500DisperseDark Red 2B 100%Red 167
Kiri Industries9033DisperseDark Red 2B 150%Red 167
Kiri Industries7507DisperseNavy Blue 3G H/CBlue 79
Kiri Industries7823DisperseNavy Blue EXSF 300%Mix
Kiri Industries7522DisperseOrange RL 200%Orange 25
Kiri Industries7519DisperseVIOLET 3R H/CViolet 99
Kiri Industries7515DisperseYellow Brown 2RCOrange 30
Kiri Industries7949DisperseBLUE 3RBlue 183.1
Kiri Industries7518DisperseRUBINE GFLRed 73
Kiri Industries7535DisperseBLUE MGBBlue 291.1

 

قیمتهای به روز انواع نخ

 

 CompanyTypeNameCI.No/DataPrice (INR) - CFR
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1, RingSingle148
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1, RingSingle, SLUB168
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1, VortexSingle155
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1, VortexSingle, SLUB155
JPP MillsYARN100% Modal Yarn NE 30/1Single0
JPP MillsYARN100% Modal Yarn NE 30/1Single, SLUB0
JPP MillsYARN100% Micro Modal Yarn NE 30/1Single0
JPP MillsYARN100% Micro Modal Yarn NE 30/1Single, SLUB0
JPP MillsYARNViscose/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single0
JPP MillsYARNViscose/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single, SLUB0
JPP MillsYARNModal/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single0
JPP MillsYARNModal/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single, SLUB0

شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا و انواع نخ از ایـــــنجا ، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام می‌نمایند.

 

فرم درخواست صدور پروفرما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif.