قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/DataCurrent Pice INR/kgRemarks
Kiri Industries5923ReactiveBlack KVN H/CMix202
Kiri Industries5922ReactiveJet Black Mix197
Kiri Industries5815ReactiveYellow ME4GLYellow 160280
Kiri Industries5814ReactiveYellow MERLYellow 145240
Kiri Industries5813ReactiveOrange ME2RLOrange 122360
Kiri Industries3765ReactiveScarlet 2GRed 2221260
Kiri Industries5811ReactiveRed ME4BLRed 195195
Kiri Industries5899ReactiveBlue BRFBlue 221795
Kiri Industries3766ReactiveBlue ME2RLBlue 248225
Kiri Industries3745ReactiveNavy Blue MEBFBlue 222280
Kiri Industries3801ReactiveDeep Red KVDMix475
Kiri Industries5324ReactiveOxford BlueBlue 1871040Check before booking order
Kiri Industries0042ReactiveNavy Blue KVMix220
Kiri Industries3731ReactiveRed HE3BRed 120320
Kiri Industries3730ReactiveRed HE7BRed 141284
Kiri Industries3321ReactiveCherry Red KX ConcMix395
Kiri Industries3315ReactiveRed KXMix205
Kiri Industries0865ReactiveYellow KX ConcMix274
Kiri Industries0136ReactiveNavy Blue KXMix255
Kiri Industries3739ReactiveBlue KG 266%Blue 21275
Kiri Industries5810ReactiveBlack B 150%Black 5210
Kiri Industries7859ReactiveRed SPDMix260
Kiri Industries7861ReactiveNavy Blue SPDMix315
Kiri Industries7862ReactiveYellow SPDMix290
Kiri Industries3429ReactiveBlue BBBlue 220380
Kiri Industries4083ReactiveOcean Blue SRMIXCheck before booking order
Kiri IndustriesFG1D000003ReactiveYELLOW P6GSYellow 95330
Kiri Industries3711ReactiveYELLOW P4GYellow 18218
Kiri Industries3755ReactiveGOLDEN YELLOW PROrange 12335
Kiri Industries3720ReactiveORANGE P2R-NOrange 13483
Kiri IndustriesFG1D000007ReactiveRED PBRed 24360
Kiri IndustriesFG1D000007-1ReactiveRED P8BRed 31403
Kiri Industries3729ReactiveRED 6BXRed 76328
Kiri IndustriesFG1D000009ReactiveMAGENTA PBViolet 13195
Kiri IndustriesFG1D000012ReactiveBlue 3RBlue 49Check before booking order
Kiri IndustriesFG1D000010ReactivePURPLE P3RViolet 1A305
Kiri Industries3737ReactiveBLUE P5RBlue 13511
Kiri Industries1155ReactiveBLACK PGRMix467
Kiri IndustriesFG1D000019ReactiveNAVY P2RMixCheck before booking order
Kiri Industries3751ReactiveBLACK PNBlack 8475
Kiri Industries7118ReactiveKIRACTIVE YELLOW KEMix183
Kiri Industries7119ReactiveKIRACTIVE RED KEMix159
Kiri Industries7120ReactiveKIRACTIVE NAVY BLUE KEMix179
Kiri Industries7121ReactiveKIRACTIVE BLACK KEMix165
Kiri Industries7178ReactiveKIRAFIX RED KHLFMix869
Kiri Industries7179ReactiveKIRAFIX BLUE KHLFMix885
Kiri Industries7180ReactiveKIRAFIX YELLOW KHLFMix345
Kiri Industries7537DisperseBlack EXSF 300%Mix260
Kiri Industries2572DisperseNavy Blue EXSF 300%Mix355
Kiri Industries2812-1DisperseYellow Brown 2RCOrange 30250
Kiri Industries2811DisperseOrange RL 200%Orange 25250
Kiri Industries2362DisperseDark Red 2BRed 167305
Kiri Industries2592DisperseNavy Blue 3G H/CBlue 79299
Kiri IndustriesIntermediatesH acid370Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesV.S.200Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesSTA285Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesSulfo V.S.235Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediates3,5 – DABA1000Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesMetanilic acid170Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesMUA1100Check before booking order

 

قیمتهای به روز انواع نخ

 

 CompanyTypeNameCI.No/DataPrice (INR) - CFR
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1Single172
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1Single, SLUB190
JPP MillsYARN100% Modal Yarn NE 30/1Single270
JPP MillsYARN100% Modal Yarn NE 30/1Single, SLUB290
JPP MillsYARN100% Micro Modal Yarn NE 30/1Single280
JPP MillsYARN100% Micro Modal Yarn NE 30/1Single, SLUB300
JPP MillsYARNViscose/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single250
JPP MillsYARNViscose/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single, SLUB270
JPP MillsYARNModal/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single270
JPP MillsYARNModal/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single, SLUB290

شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا و انواع نخ از ایـــــنجا ، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام می‌نمایند.

 

فرم درخواست صدور پروفرما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif.