قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/DataCurrent Pice INR/kgprice change since last week (INR)
Kiri Industries5923ReactiveBlack KVN H/CMix2550
Kiri Industries5922ReactiveJet Black Mix2500
Kiri IndustriesReactiveBlack KNGMix2600
Kiri Industries5815ReactiveYellow ME4GLYellow 1602600
Kiri Industries5814ReactiveYellow MERLYellow 1452300
Kiri Industries5813ReactiveOrange ME2RLOrange 1223250
Kiri Industries3765ReactiveScarlet 2GRed 22212300
Kiri Industries5811ReactiveRed ME4BLRed 1952150
Kiri Industries5899ReactiveBlue BRFBlue 2218100
Kiri Industries3766ReactiveBlue ME2RLBlue 2482450
Kiri Industries3745ReactiveNavy Blue MEBFBlue 2222850
Kiri Industries3801ReactiveDeep Red KVDMix4450
Kiri Industries5324ReactiveOxford BlueBlue 18710950
Kiri Industries0042ReactiveNavy Blue KVMix2400
Kiri Industries3731ReactiveRed HE3BRed 1203300
Kiri Industries3730ReactiveRed HE7BRed 1412900
Kiri Industries3321ReactiveCherry Red KX ConcMix4200
Kiri Industries3315ReactiveRed KXMix2100
Kiri Industries0865ReactiveYellow KX ConcMix2600
Kiri Industries0136ReactiveNavy Blue KXMix2650
Kiri Industries3739ReactiveBlue KG 266%Blue 212850
Kiri Industries5810ReactiveBlack B 150%Black 52250
Kiri Industries7859ReactiveRed SPDMix2500
Kiri Industries7861ReactiveNavy Blue SPDMix3050
Kiri Industries7862ReactiveYellow SPDMix2600
Kiri Industries3429ReactiveBlue BBBlue 2204050
Kiri Industries4083ReactiveOcean Blue SRMIX17750
Kiri IndustriesFG1D000003ReactiveYELLOW P6GSYellow 953650
Kiri Industries3711ReactiveYELLOW P4GYellow 182270
Kiri Industries3755ReactiveGOLDEN YELLOW PROrange 123520
Kiri Industries3720ReactiveORANGE P2R-NOrange 135350
Kiri IndustriesFG1D000007ReactiveRED PBRed 243940
Kiri IndustriesFG1D000007-1ReactiveRED P8BRed 314430
Kiri Industries3729ReactiveRED 6BXRed 763610
Kiri IndustriesFG1D000009ReactiveMAGENTA PBViolet 132270
Kiri IndustriesFG1D000012ReactiveBlue 3RBlue 4911260
Kiri IndustriesFG1D000010ReactivePURPLE P3RViolet 1A3690
Kiri Industries3737ReactiveBLUE P5RBlue 135610
Kiri Industries1155ReactiveBLACK PGRMix5230
Kiri IndustriesFG1D000019ReactiveNAVY P2RMix3820
Kiri Industries3751ReactiveBLACK PNBlack 85150
Kiri Industries7118ReactiveKIRACTIVE YELLOW KEMix1600
Kiri Industries7119ReactiveKIRACTIVE RED KEMix1550
Kiri Industries7120ReactiveKIRACTIVE NAVY BLUE KEMix1650
Kiri Industries7121ReactiveKIRACTIVE BLACK KEMix1600
Kiri Industries7178ReactiveKIRAFIX RED KHLFMix8600
Kiri Industries7179ReactiveKIRAFIX BLUE KHLFMix9580
Kiri Industries7180ReactiveKIRAFIX YELLOW KHLFMix4050
Kiri Industries7537DisperseBlack EXSF 300%Mix3080
Kiri Industries2572DisperseNavy Blue EXSF 300%Mix3500
Kiri Industries2812-1DisperseYellow Brown 2RCOrange 302240
Kiri Industries2811DisperseOrange RL 200%Orange 252560
Kiri Industries2362DisperseDark Red 2BRed 1673010
Kiri Industries2592DisperseNavy Blue 3G H/CBlue 792940
Kiri IndustriesIntermediatesH acid370Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesV.S.200Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesSTA285Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesSulfo V.S.235Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediates3,5 – DABA1000Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesMetanilic acid170Check before booking order
Kiri IndustriesIntermediatesMUA1100Check before booking order

 

قیمتهای به روز انواع نخ

 

 CompanyTypeNameCI.No/DataPrice (INR) - CFR
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1, RingSingle148
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1, RingSingle, SLUB168
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1, VortexSingle155
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1, VortexSingle, SLUB155
JPP MillsYARN100% Modal Yarn NE 30/1Single0
JPP MillsYARN100% Modal Yarn NE 30/1Single, SLUB0
JPP MillsYARN100% Micro Modal Yarn NE 30/1Single0
JPP MillsYARN100% Micro Modal Yarn NE 30/1Single, SLUB0
JPP MillsYARNViscose/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single0
JPP MillsYARNViscose/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single, SLUB0
JPP MillsYARNModal/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single0
JPP MillsYARNModal/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single, SLUB0

شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا و انواع نخ از ایـــــنجا ، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام می‌نمایند.

 

فرم درخواست صدور پروفرما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif.