قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی

 

 CompanyCodeTypeNameCI.No/Data Pice INR/kgDifference since last 3 weeks
Kiri Industries5815ReactiveYellow ME4GL 125%Yellow 160310
Kiri Industries5814ReactiveYellow MERL 150%Yellow 145300
Kiri Industries5813ReactiveOrange ME2RL 125%Orange 122431
Kiri Industries3765ReactiveScarlet 2GRed 2221610
Kiri Industries5811ReactiveRed ME4BL 150%Red 195282
Kiri Industries5899ReactiveBlue BRFBlue 221946
Kiri Industries3766ReactiveBlue ME2RLBlue 248310
Kiri Industries3745ReactiveNavy Blue MEBFBlue 222383
Kiri Industries6801ReactiveDeep Red KVDMix617
Kiri Industries5324ReactiveOxford BlueBlue 1871345
Kiri IndustriesReactiveBlue RBlue 193160
Kiri Industries0042ReactiveNavy Blue KVMix386
Kiri Industries5923ReactiveBlack KVN H/CMix358
Kiri Industries5922ReactiveJet Black Mix353
Kiri IndustriesReactiveBlack KNGMix363
Kiri Industries3321ReactiveCherry Red KX ConcMix643
Kiri Industries0136ReactiveNavy Blue KXMix453
Kiri Industries3739ReactiveBlue KG 266%Blue 21325
Kiri Industries5810ReactiveBlack B 150%Black 5320
Kiri Industries7859ReactiveRed SPDMix328
Kiri Industries7861ReactiveNavy Blue SPDMix399
Kiri Industries7862ReactiveYellow SPDMix331
Kiri Industries4083ReactiveOcean Blue SRMIX2435
3750ReactiveBlack RLBlack 311041
Kiri Industries3731ReactiveRed HE3BRed 120498
Kiri Industries3730ReactiveRed HE7BRed 141428
Kiri Industries3315ReactiveRed KXMix335
Kiri Industries0865ReactiveYellow KX ConcMix385
Kiri Industries3429ReactiveBlue BBBlue 220525
Kiri IndustriesFG1D000003ReactiveYELLOW P6GSYellow 95418
Kiri Industries3711ReactiveYELLOW P4GYellow 18258
Kiri Industries3755ReactiveGOLDEN YELLOW PROrange 12383
Kiri Industries3720ReactiveORANGE P2R-NOrange 13508
Kiri IndustriesFG1D000007ReactiveRED PBRed 24528
Kiri IndustriesFG1D000007-1ReactiveRED P8BRed 31588
Kiri Industries3729ReactiveRED 6BXRed 76488
Kiri IndustriesFG1D000009ReactiveMAGENTA PBViolet 13308
Kiri IndustriesFG1D000012ReactiveBlue P3RBlue 491368
Kiri IndustriesFG1D000010ReactivePURPLE P3RViolet 1A478
Kiri Industries3737ReactiveBLUE P5RBlue 13698
Kiri Industries1155ReactiveBLACK PGRMix695
Kiri IndustriesFG1D000019ReactiveNAVY P2RMix486
Kiri Industries3751ReactiveBLACK PNBlack 8676
Kiri Industries7118ReactiveYELLOW KEMix241
Kiri Industries7119ReactiveRED KEMix256
Kiri Industries7120ReactiveNAVY BLUE KEMix311
Kiri Industries7121ReactiveBLACK KEMix265
Kiri Industries7178ReactiveRED KHLFMix1091
Kiri Industries7179ReactiveBLUE KHLFMix1191
Kiri Industries7180ReactiveYELLOW KHLFMix486
Kiri IndustriesReactiveOrange 3ROrange 16475
Kiri IndustriesReactiveRed RBRed 198251
Kiri Industries7537DisperseBlack EXSF 300%MixN/A
Kiri Industries7823DisperseNavy Blue EXSF 300%MixN/A
Kiri Industries7515DisperseYellow Brown 2RCOrange 30N/A
Kiri Industries7522DisperseOrange RL 200%Orange 25N/A
Kiri Industries7500DisperseDark Red 2BRed 167N/A
Kiri Industries7507DisperseNavy Blue 3G H/CBlue 79N/A
Kiri IndustriesDisperseBLACK KVSF 600%Mix435

 

قیمتهای به روز انواع نخ

 

 CompanyTypeNameCI.No/DataPrice (INR) - CFR
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1, RingSingle148
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1, RingSingle, SLUB168
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1, VortexSingle155
JPP MillsYARN100% Viscose Yarn NE 30/1, VortexSingle, SLUB155
JPP MillsYARN100% Modal Yarn NE 30/1Single0
JPP MillsYARN100% Modal Yarn NE 30/1Single, SLUB0
JPP MillsYARN100% Micro Modal Yarn NE 30/1Single0
JPP MillsYARN100% Micro Modal Yarn NE 30/1Single, SLUB0
JPP MillsYARNViscose/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single0
JPP MillsYARNViscose/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single, SLUB0
JPP MillsYARNModal/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single0
JPP MillsYARNModal/Cotton Blended Yarn NE 30/1Single, SLUB0

شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا و انواع نخ از ایـــــنجا ، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام می‌نمایند.

 

فرم درخواست صدور پروفرما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif.