تاریخ و محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی نساجی، پوشاک، ماشین آلات، رنگ و عوامل وابسته در سال 2020

تاریخ و محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی نساجی، پوشاک، ماشین آلات، رنگ و عوامل وابسته که در سال 2020 برگزار خواهند شد به شرح ذیل میباشد .

همچنین برای دریافت فایل لیست نمایشگاهها اینجا کلیک نمایید .

 

 

در پایان لطفا به نکات ذیل توجه داشته باشید :

1 – لیست نمایشگاهها در صورت تغییر، بروز خواهد شد .

2 –  امکان تغییر در تاریخ برگزاری نمایشگاهها وجود دارد، لذا قبل از هر اقدامی ابتدا از زمان و مکان برگزاری نمایشگاهها اطمینان حاصل فرمایید.