نخستین دوره مسابقات داخلی گروه سیس در حال برگزاری است

گروه سیس بر این باور است که ورزش، روحیه شجاعت، از خود گذشتگی،اراده را قوی می سازد و بر این اساس بر آن است تا سطح نشاط و تندرستی در تمام زیر مجموعه های خود را بالا ببرد.

بدین منظور گروه سیس تمامی امکانات و تجهیزات ورزشی و رفاهی را در گردآگرد و گوشه گوشه محیط کار فراهم آورده تا کارمندان در ساعات کاری، حین و یا بعد از ساعات کاری به ارتقای این مهم بپردازند .

در ادامه دستیابی به اهداف در تمام سطوح، گروه سیس اولین دوره مسابقات داخلی خود را در قالب مسابقات پینگ پنگ با حضور کارمندان دو شرکت سیس آرنگ و سیس غلات آغاز کرده و مسابقات در حال برگزاری میباشند و شایان ذکر است در پایان این مسابقات به نفرات برتر اول تا سوم جوایز ارزنده ای تعلق خواهد گرفت.

در ذیل تصاویری از برخی امکانات ورزشی موجود در گروه سیس به چشم میخورد، که نشان از عزم جدی این گروه برای سلامت در محیط کار میباشد .

 

 

 

 

 

 

 

این پست در حال تکمیل میباشد .