پرداخت مالیاتهای سیس آرنگ

گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق اهداف مهمی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت ها ، توزیع عادلانه درآمد و تخصیص منابع تولید، هزینه های دولت را با روند افزایشی روبرو ساخته است.درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در منابع درآمدی کشور ایفا می کنند و اتکای دولت به این گونه از درآمدها حکایت از سلامت اقتصادی دارد. در این بین مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات چندمرحله‌ای است که در مراحل مختلف تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش‌افزوده‌ی کالاهای تولیدشده و یا خدمات ارایه ‌شده دریافت می‌گردد. سیاست‌های مالیاتی موثر و کارآمد و به‌کارگیری سامانه‌های مالیاتی نوین مانند مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند یکی از عوامل مهم کاهش مصرف‌گرایی و اسراف بوده و نقش بسزایی در فراگشت مدیریت اقتصاد کشور، بالارفتن میزان رضایت‌مندی مردم در خصوص عدالت اجتماعی و همچنین حمایت از تولید ایفا نماید.

حال شرکت سیس آرنگ به منظور تحقق این مهم و بالابردن مشارکت هر چه بیشتری در بهبود زیر ساخت های کشور و همچنین تکیه بر منشور اخلاقی خویش که مبتنی بر فعالیت خستگی ناپذیر و تمرکز صد در صدی بر روی مسئولیت خویش میباشد، اقدام به پرداخت منظم مالیات و ارزش افزوده نموده است و در این راستا برای شفاف سازی و گزارشی از عملکرد پرداخت ها به مشتریان خود، صورت ریز پرداختی به وزارت دارایی در سال 1398 را به شرح ذیل منتشر مینماید .

در انتها خاطر نشان میشود،مالیات و عوارض پرداختی شرکت سیس آرنگ در سال 98 بیش از 130 میلیارد ریال بوده و همچنین مالیات ابرازی تا پایان آذر ماه 1398 نیز مبلغ 74.500.000.000 ریال میباشد که تا تاریخ 31 تیر 1399 قابل پرداخت میباشد، اما بنا به درخواست اداره امور مالیاتی و استقبال شرکت سیس آرنگ مقرر گردید تا مبلغ علی الحساب زودتر از موعد به حساب وزارت دارایی واریز گردد.