آخرین به روز رسانی : 1397/05/29

لیست قیمت پیش فروش کالاهای موجود در گمرک بندرعباس و انبار چین محاسبه شده با نرخ ارز بازار ثانویه

 

لازم به ذکر است، قیمت‌های محاسبه شده بر اساس نرخ سنا مورخ  1397/05/28 می‌باشد.

 

به قیمت های ذیل 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

 

Shade Cardکدبرندنام کالاC.Iقیمت به ریالوضعیتحدود زمان تحویلسطح فروشتوضیحات
2141DYCOSDisperse Yellow L-2G 100%Y.54940000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2131DYCOSDisperse Yellow L-2G 200%Y.541700000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2021DYCOSDisperse Yellow L4G 200%Y.211720000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2161DYCOSDisperse Yellow E-GL 200%Mix930000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2812-1DYCOSDisperse Yellow Brown H-2RL 150%OR.30750000موجود در انبار چینتحویل 70 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2372DYCOSDisperse Scarlet GS 200%R.153660000موجود در انبار چینتحویل 70 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2362DYCOSDisperse Rubine H-2GL 100%R.167640000موجود در انبار چینتحویل 70 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2392DYCOSDisperse Red BS 200%R.152820000موجود در انبار چینتحویل 70 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2383DYCOSDisperse Rubine MGFL 200%R.73980000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2652DYCOSDisperse Turquoise Blue H-GL 200%BL.602520000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2551-1DYCOSDisperse Blue L-2BLN (HS) 100%BL.562630000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2592DYCOSDisperse Navy Blue H-GLN 200%BL.79760000موجود در انبار چینتحویل 70 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2533DYCOSDisperse Blue SE-2R 100%BL.183:11020000موجود در انبار چینتحویل 70 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2573DYCOSDisperse Navy Blue ECOMix760000موجود در انبار چینتحویل 70 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2572DYCOSDisperse Navy Blue EX-SF 300%Mix710000موجود در انبار چینتحویل 70 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2973DYCOSDisperse Black SRN 400%Mix620000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
2992DYCOSDisperse Black EX-SF 300%Mix470000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
5814KILReactive Golden Yellow MERLY145550000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
5815KILReactive Yellow ME4GLY.160540000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
5813KILReactive Orange ME2RL 125%OR.122860000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
5811KILReactive Red ME4BLR.195480000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
3801KILReactive Deep Red KVDMix1120000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
3786KILReactive Turquoise Blue G 266%BL.21720000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
5899KILReactive Blue BRFBL.2211800000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
3745KILReactive Navy Blue MEBFBL.222700000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
5922KILReactive Jet BlackMix620000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
5923KILReactive Black KVN H/C PlusMix620000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
5810KILReactive Black BBK.5720000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
521YOUHAOSulphur Black B 200%BK.1290000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی
522YOUHAOSulphur Black BR 200%BK.1290000موجود در گمرک بندرعباستحویل 30 روزهفروش فقط به کارخانجات رنگرزی

 

bakala-whatsapp-chat-icon
ارتباط با واحد فروش
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.