آخرین آگهی های نمایشگاه

فروش آب اکسیژنه 35% صنعتی

فروش آب اکسیژنه ترک، برند Akkim

فروش انواع غلظت دهنده مصنوعی و طبیعی چاپ

فروش انواع آنزیم

فروش انواع موادشیمیایی

فروش پلی وینیل الکل

فروش دیسپرس کننده و یکنواخت کننده پلی استر

فروش صابون حلال دار و ضد الیگومر و لکه بر

فروش سختی گیر و ضدرسوب

فروش آنتی استاتیک قوی الیاف مصنوعی