مالیات پرداختی شرکت سیس آرنگ از ابتدای سال تاکنون و سقف نامحدود خرید برای هر کد ملی / کد اقتصادی

 

سیس آرنگ به عنوان یک مودی مالیاتی خوش حساب، با پرداخت مالیات ابرازی عملکرد و ارزش افزوده نزدیک به 100 میلیارد ریال از ابتدای سال تاکنون، با توجه به معیارهای وزارت صنعت و معدن، در گرید بالا و قابل توجهی قرار گرفته است.
در تراز مالی سال 1397 این شرکت، ستون بدهکاری شرکت خالی بوده و سیس آرنگ فاقد هرگونه بدهکاری یا اقساط تسهیلات بانکی می باشد.

سیستم فروش قانونی سیس آرنگ در فروشگاههای آنلاین این مجموعه به طوری می‌باشد که به منظور تسهیل در معاملات و خرید و فروش شما کارخانجات و مشتریان گرامی، امکان خرید نامحدود به نام هر کد ملی (اشخاص حقیقی) و یا هر کد اقتصادی (اشخاص حقوقی) وجود داشته باشد.