حذف هزینه های انبارداری و حمل کالا

بدین وسیله به اطلاع مشتریان گرامی می رساند، شرکت سیس آرنگ با هدف حمایت از کارخانجات رنگرزی، کلیه محصولات خود را بدون هزینه انبارداری ارائه می نماید. همچنین برای کارخانجات واقع در استانهای تهران، البرز و قزوین، ارسال کالا به صورت رایگان و توسط شرکت سیس آرنگ صورت پذیرفته و درخصوص مشتریان گرامی سایر استانها نیز ارسال کالا تا باربری، به طور رایگان و توسط شرکت سیس آرنگ انجام می گردد

سیس آرنگ، مرجع رنگ