فروش آب اکسیژنه 35% پاشا / ترک

توضیحات: آب اکسیژنه 35% پاشا/ترک

قیمت (مقطوع): 180.000 ریال

آگهی دهنده: خانم فاطمه کریمی

شماره تلفن همراه: 09192242075

ایمیل: karimi.artamode2017@gmail.com

آدرس محل فعلی کالا: شورآباد