فروش الكتروموتور B2KW مارك PEM (چين)

توضیحات:

الكتروموتور B2KW
3فاز
مارك PEM (چين)
دور 50HZ-2980RPM
سال ساخت: 1996

قیمت: توافقی

آگهی دهنده: رنگین نخ بشل

شماره تلفن: 2-42433620-011