فهرست سفارش 4000 تن رنگ نساجی ری‌اکتیو و دیسپرس به شرکت Kiri Industries

لیست درخواستی شرکت سیس آرنگ بابت خرید 4000 تن رنگ نساجی ری‌اکتیو و دیسپرس معادل 166 کانتینر 40 فوت، به شرکت Kiri Industries .

مققر گردیده است این اقلام با 10 درصد پیش پرداخت ظرف چهارماه به کشور وارد گردیده و طبق توافقات انجام گرفته در صورتی که امکان واردات هر مقدار از این رنگها محقق نشود، شرکت Kiri Industries با هماهنگی و اعلام قیمت به شرکت سیس آرنگ، این اقلام را به ترکیه، هندوراس، برزیل، بنگلادش، فیلیپین یا سایر کشورهای مصرف کننده فروخته و سود حاصل از فروش و ضرر احتمالی آن متوجه سیس آرنگ خواهد بود.

قیمت این رنگها به زودی توسط شرکت Kiri Industries و در پایین ترین سطح ممکن اعلام گردیده و در خبرگاه منتشر خواهد شد.

Product NameQty (kg)
Reactive Yellow ME4GL36000
Reactive Mellow MERL54000
Reactive Orange ME2RL48000
Reactive Scarlet 2G12000
Reactive Red ME4BL96000
Reactive Blue BRF36000
Reactive Blue ME2RL36000
Reactive Navy Blue MEBF96000
Reactive Deep Red KVD84000
Reactive Oxford Blue12000
Reactive Navy Blue KV48000
Reactive Black KVN HC600000
Reactive Jet Black720000
Reactive Red HE3B1200
Red HE7B600
Reactive Cherry Red KX Conc24000
Reactive Red KX3000
Reactive Yellow KX Conc3000
Reactive Blue R24000
Reactive Blue KG 266%42000
Reactive Black B 150%360000
Reactive Red SPD96000
Reactive Yellow SPD96000
Reactive Navy SPD96000
Disperse Orange 3024000
Disperse Orange 2536000
Disperse Red 16796000
Disperse Blue 7996000
Disperse Navy EXSF480000
Disperse Black EXSF 300540000
Disperse Equal to Black SRN 400180000