تخلیه چند کانتینر انواع رنگهای ترخیص شده در انبار سیس آرنگ

 
پبرو خبر پیشین درج شده در خبرگاه سیس آرنگ در تاریخ 27 آذر 97، به اطلاع می‌رساند اقلام ذیل از ابتدای هفته جاری در انبار سیس آرنگ تخلیه گردیده و آماده عرضه در فروشگاه آنلاین سیس آرنگ می‌باشد.
 

Shade Cardکدبرندنام کالاC.I
5814KILReactive Golden Yellow MERLY145
5815KILReactive Yellow ME4GLY.160
5813KILReactive Orange ME2RL 125%OR.122
5811KILReactive Red ME4BLR.195
3801KILReactive Deep Red KVDMix
3786KILReactive Turquoise Blue G 266%BL.21
5899KILReactive Blue BRFBL.221
3745KILReactive Navy Blue MEBFBL.222
5922KILReactive Jet BlackMix
5810KILReactive Black BBK.5
2992DYCOSDisperse Black EX-SF 300%Mix