تخلیه بار دیسپرس رنگی در انبار سیس آرنگ

پیرو خبر پیشین درج شده در خبرگاه سیس آرنگ در تاریخ 27 آذر 97، به اطلاع می‌رساند اقلام ذیل در تاریخ 1397/10/08 در انبار سیس آرنگ تخلیه گردیده و آماده عرضه در فروشگاه آنلاین سیس آرنگ می‌باشد.

Shade Cardکدبرندنام کالاC.I
2141DYCOSDisperse Yellow L-2G 100%Y.54
2131DYCOSDisperse Yellow L-2G 200%Y.54
2021DYCOSDisperse Yellow L4G 200%Y.211
2161DYCOSDisperse Yellow E-GL 200%Mix
2383DYCOSDisperse Rubine MGFL 200%R.73
2652DYCOSDisperse Turquoise Blue H-GL 200%BL.60
2551-1DYCOSDisperse Blue L-2BLN (HS) 100%BL.56