فروش ضد مهاجرت رنگ

توضیحات: ضد مهاجرت رنگ

نام دقیق کالا: ANTIMIGRATIO. T_CONC

توضیحات و مشخصات فنی: ضدمهاجرت رنگ آلمانی برای روش تروموزول

قیمت (مقطوع):  ۲۰۰۰۰۰ ریال

آگهی دهنده: شرکت کیمیا شریف

شماره تلفن همراه: 09120061836

ایمیل:  orgchemist_aromatic@yahoo.com

آدرس محل فعلی کالا: ملارد

لیست محصولات: کلیک کنید