پیش فروش انواع رنگهای دیسپرس در فروشگاه سیس آرنگ

قابل توجه مشتریان گرامی

با توجه به انجام حواله ارزی چند پروفرم رنگهای دیسپرس چینی و اعلام زمانبندی حمل آنها به بندرعباس، با عنایت به درخواست مکرر شما عزیزان جهت پیش خرید اقلام در راه در راستای کمک به برنامه‌ریزی تولید، هم اکنون امکان پیش خرید این اقلام در سایت سیس آرنگ فراهم گردیده است.

لیست رنگهای دیسپرس موصوف به شرح ذیل می‌باشد.

 

Shade Cardکدبرندنام کالاC.I
2161DYCOSDisperse Yellow E-GL 200%Mix
2372DYCOSDisperse Scarlet GS 200%R.153
2362DYCOSDisperse Rubine H-2GL 100%R.167
2392DYCOSDisperse Red BS 200%R.152
2383DYCOSDisperse Rubine MGFL 200%R.73
2652DYCOSDisperse Turquoise Blue H-GL 200%BL.60
2551-1DYCOSDisperse Blue L-2BLN (HS) 100%BL.56
2592DYCOSDisperse Navy Blue H-GLN 200%BL.79
2533DYCOSDisperse Blue SE-2R 100%BL.183:1
2973DYCOSDisperse Black SRN 400%Mix