دستور تعطیلی دائمی پارک صنعتی ژیانگشوی

در پی وقوع انفجار مهیب ماه گذشته که منجر به کشته شدن 78 نفر و بستری شدن 187 تن دیگر شد، دستور تعطیلی دائمی کل پارک صنعتی ژیانگشوی (Xiangshui Chemical Industrial Park) صادر گردید.

همچنین مقامات محلی، تعطیل نمودن و کاهش حجم فعالیت سایر واحدهای تولیدی شیمیایی که از شرایط استاندارد امنیتی مناسبی برخوردار نبوده یا همچنان در حیطه جلوگیری از آلوده سازی محیط زیست ضعیف عمل می‌کنند را در دستور کار خود قرار داده اند.

 

 

 

 

منابع:

http://global.chinadaily.com.cn/a/201904/05/WS5ca7139ba3104842260b4983.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-05/china-to-close-industrial-park-where-blast-killed-78-people

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinese-authorities-shut-down-site-of-deadly-chemical-blast