کاهش قیمت ارزی هیدروسولفیت سدیم

به اطلاع مشتریان گرامی می‌رساند،

طی مذاکرات صورت گرفته با کمپانی JINHE درخصوص ارائه قیمت مناسب تر جهت صدور پروفرما برای مشتریان شرکت سیس آرنگ، قیمت ارزی هیدروسولفیت سدیم تولیدی این شرکت به رقم 7.7 یوان به ازای هر کیلوگرم تنزل یافته است.

لذا باتوجه به ارائه این قیمت استثنایی و هیجانات بازار بین المللی مواد اولیه تولیدی چین به دلیل سوانح اخیر، به مشتریان گرامی و سهامداران سیس آرنگ توصیه می‌گردد هرچه سریعتر نسبت به دریافت پروفرم اقدام بفرمایند.