امکان دریافت پروفرم جهت واردات پلی ونیل الکل در فروشگاه ارزی یوان

با عنایت به راهبرد سیس آرنگ درخصوص تامین کلیه نیازهای سهامداران و کارخانجات رنگرزی و تکمیل، طی مذاکرات صورت گرفته قیمتهای ارزی مناسبی برای دو نوع پلی ونیل الکل پر مصرف در مارکت ایران به شماره های 35-088 معادل BP-20A و 50-088 معادل BP24A جهت صدور پروفرم برای مشتریان سیس آرنگ دریافت گردیده و مشتریان گرامی میتوانند با مراجعه به صفحه فروشگاه ارزی یوان، نسبت به ثبت درخواست خود جهت دریافت پروفرم اقدام بفرمایند.
پلی ونیل الکل مذبور تولید کمپانی SINOPEC بوده و بسته بندی آن به ترتیب کیسه‌های 20 کیلویی و 25 کیلویی می‌باشد.