ارسال اولین سری بارهای رنگ پیش فروش شده برای مشتریان

بدین وسیله به اطلاع مشتریان گرامی میرساند، 48 تن رنگ ترخیص شده در ایتدای هفته جاری، پس از تفکیک بار در بندرعباس به مقصد اعلام شده توسط مشتریان ارسال گردید.

در هفته های آتی نیز چند کانتینر دیگر از رنگهای پیش فروش و پیش پرداخت شده از گمرک شهید رجایی ترخیص گردیده و به مقصد مشتریان مربوطه ارسال خواهد شد.

لیست و تناژ رنگهای ارسال شده در این هفته به شرح ذیل می‌باشد.

 

Shade Cardکدبرندنام کالاتناژ
5923Kiri IndustriesReactive KVN HC Plus12,000 Kg
7823Kiri IndustriesKisperse Navy Blue EXSF36,000 Kg