امکان پیش پرداخت جهت رنگ Disperse Orange RL – OR.25 در فروشگاه سیس آرنگ

قابل توجه مشتریان گرامی

با توجه به دریافت مجوز وزارت صنعت، کد تخصیص ارز و مسدود شدن وجه ضمانت 35 درصدی در بانک عامل جهت بار رنگ  Kisperse Orange RL 200% – Orange 25 رسیده به گمرک شهیدرجایی (بندرعباس)، هم اکنون پیش پرداخت این کالا در سایت سیس آرنگ فراهم گردیده است.

جهت مشهاده صفحه این محصول بر روی ایـن لیـنک کلیک فرمایید.