ارسال 96 تن انواع رنگ ری اکتیو و دیسپرس پیش فروش شده هندی برای مشتریان در هفته جاری

بدین وسیله به اطلاع مشتریان گرامی میرساند، 96 تن انواع رنگ ری اکتیو و دیسپرس تولید کمپانی Kiri Industries که در انتهای هفته گذشته از گمرک شهید رجایی ترخیص شده اند، درحال تفکیک بار در بندرعباس و ارسال به مقاصد مشتریان مربوطه می‌باشند.

لیست و تناژ رنگهای در حال ارسال در این هفته به شرح ذیل می‌باشد.

 

Shade Cardکدبرندنام کالاتناژ
5923Kiri IndustriesReactive KVN HC Plus24,000 Kg
7537Kiri IndustriesKisperse Black EXSF24,000 Kg
5922Kiri IndustriesReactive Jet Black24,000 Kg
7823Kiri IndustriesKisperse Navy Blue EXSF24,000 Kg