ارسال مستقیم 72 تن دیگر از رنگهای دیسپرس پیش فروش شده در طول هفته جاری

بدین وسیله به اطلاع مشتریان گرامی میرساند، برخی دیگر از رنگهای دیسپرس پیش فروش شده شامل 72 تن رنگهای Kisperse Black EXSF و Kisperse Navy EXSF در طی هفته جاری از درب گمرک خارج گردیده و طی روزهای آتی کلیه این محصولات به طور مستقیم به کارخانجات رنگرزی مربوطه ارسال خواهد شد.