ارسال مستقیم 120 تن دیگر از رنگهای دیسپرس و ری‌اکتیو پیش فروش شده در طول هفته گذشته و هفته جاری

 
بدین وسیله به اطلاع مشتریان گرامی میرساند، برخی دیگر از رنگهای دیسپرس و ری‌اکتیو چینی و هندی پیش فروش شده به وزن 120 تن، در طی هفته گذشته و هفته جاری از درب گمرک خارج گردیده و طی روزهای آتی کلیه این محصولات به طور مستقیم به کارخانجات رنگرزی مربوطه ارسال خواهد شد.

لیست رنگهای دیسپرس و ری‌اکتیو مورد اشاره به شرح ذیل می‌باشد:
 

Shade Cardکدبرندنام کالا
2592SinochemDYCOS DISPERSE Navy H-GLN 200%
2372SinochemDYCOS DISPERSE Scarlet GS 200%
2392SinochemDYCOS DISPERSE Red BS 200%
2551-1SinochemDYCOS DISPERSE BLUE L-2BLN 100% (HS)
2533SinochemDYCOS DISPERSE Blue SE-2R 200%
2161SinochemDYCOS DISPERSE Yellow E-GL 200%
2021SinochemDYCOS DISPERSE Yellow L - 4G 200%
2973SinochemDYCOS DISPERSE Black SRN 400%
2573SinochemDYCOS DISPERSE Navy Blue ECO 300%
2812-1SinochemDYCOS DISPERSE Yellow Brown H-2RL
2973SinochemDYCOS DISPERSE Black SRN 400%
2383SinochemDYCOS DISPERSE Rubine M - GFL 200%
2362SinochemDYCOS DISPERSE RUBINE H-2GL 100%
2652SinochemDYCOS DISPERSE Turquoise H - GL 200%
7522Kiri industriesKisperse Orange RL 200% (Orange 25)
5814Kiri industries Reactive Golden Yellow MERL
5811Kiri industries Reactive Red ME4BL
3801Kiri industriesReactive Deep Red KVD
5815Kiri industriesReactive Yellow ME4GL
5813Kiri industriesReactive Orange ME2RL
0042Kiri industriesReactive Navy Blue KV
3786Kiri industriesReactive Turquoise Blue G 266%