امکان پیش فروش برخی دیگر از رنگهای دیسپرس در فروشگاه ریالی سیس آرنگ

قابل توجه مشتریان گرامی

با توجه به مذاکرات صورت گرفته با طرف چینی، امکان پیش فروش برخی دیگر از اقلام دیسپرس رنگی در فروشگاه ریالی سیس آرنگ فراهم گردیده است.

لیست رنگهای دیسپرس مذکور به شرح ذیل می‌باشد.
 

Shade Cardکدبرندنام کالا
2573SinochemDisperse Navy Blue ECO 300%
2362SinochemDisperse Rubine H-2GL 100%
2592SinochemDisperse Navy H-GLN 200%
2372SinochemDisperse Scarlet GS 200%
2842SinochemDisperse Brown S-2BL 100%