افزوده شدن نخهای اسپاندکس برند Weitex و برخی رنگهای دیسپرس هندی به فروشگاه ریالی

بدین وسیله به اطلاع مشتریان گرامی میرساند،

طی مذاکرات صورت گرفته با کمپانی WEITEX، قیمتهای ارزی مناسبی از ایشان دریافت گردیده و با توجه به دریافت مجوز واردات از وزارت صمت، امکان پیش خرید سایزهای مختلف نخ اسپاندکس به فروشگاه ریالی اضافه شده است.
همچنین امکان پیش فروش برخی دیگر از اقلام دیسپرس رنگی تولید کمپانی KIRI INDUSTRIES در فروشگاه ریالی سیس آرنگ فراهم گردیده است.

Shade Cardکدبرندنام کالا
7515Kiri IndustriesKisperse Yellow Brown 2RC (Orange 30)
7500Kiri IndustriesKisperse Dark Red 2B 100% (Red 167)
7507Kiri IndustriesKisperse Navy Blue 3G H/C (Blue 79)
WeitexSpandex 20D RW
WeitexSpandex 30D RW
WeitexSpandex 40D RW
WeitexSpandex 70D RW