افزوده شدن انواع پیگمنت چاپ و Dye Intermediates به فروشگاه‌های ارزی

با توجه به برنامه سیس آرنگ جهت تامین کلیه نیازهای کارخانجات رنگرزی و تکمیل، قیمتهای ارزی مناسبی برای انواع پیگمنتهای چاپ تولید کمپانی با برند تجاری ، جهت صدور پروفرم برای مشتریان سیس آرنگ دریافت گردیده و مشتریان گرامی میتوانند با مراجعه به صفحه فروشگاه ارزی لیر، نسبت به ثبت درخواست خود جهت دریافت پروفرم اقدام بفرمایند.

همچنین طی مذاکرات صورت گرفته با تیم اعزامی از کمپانی Kiri Industries، امکان دریافت پروفرم جهت واردات تعدادی از مواد Dye Intermediate (مورد استفاده در تولید انواع رنگ نساجی) در فروشگاه ارزی روپیه فراهم گردید.

لیست اقلام مذبور به شرح ذیل می‌باشد:

 

Shade Cardبرندنوع محصولنام کالاCI No.فروشگاه
KORTEXپیگمنت مایعPigment Yellow PY3 - Y.12Yellow 12فروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Black PBT - MixMixفروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Orange PN03 - 0R.34Orange 34فروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Violet PV3 - V.23Violet 23فروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Black PBC - BK.7Black 7فروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Navy Blue PN3 - MixMixفروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Scarlet PS3 - R.254Red 254فروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Red PRG3 - R.146Red 146فروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Blue PBR5 - Bl15:1Blue 15:1فروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Green PGE - GR.7Blue 92فروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Royal Blue PBG - B15:3Blue 15:3فروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Fuchsia PBL3 - R.122Red 122فروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Fluo YellowMixفروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Fluo GreenMixفروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Fluo OrangeMixفروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Fluo RedMixفروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Fluo Baby PinkMixفروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Fluo PinkMixفروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Fluo VioletMixفروشگاه ارزی لیر
KORTEXپیگمنت مایعPigment Fluo BlueMixفروشگاه ارزی لیر
Kiri IndustriesDye IntermediateH. Acidفروشگاه ارزی روپیه
Kiri IndustriesDye IntermediateVinyl Sulphone Ester – V.Sفروشگاه ارزی روپیه
Kiri IndustriesDye IntermediateSulfo Tobias Acid – S.T.Aفروشگاه ارزی روپیه
Kiri IndustriesDye IntermediateSulpho V.Sفروشگاه ارزی روپیه
Kiri IndustriesDye Intermediate3,5 – DABAفروشگاه ارزی روپیه
Kiri IndustriesDye IntermediateMetanilic acidفروشگاه ارزی روپیه
Kiri IndustriesDye IntermediateMeta Urido Aniline – M.U.Aفروشگاه ارزی روپیه