امکان پیش خرید انواع رنگهای اسیدی در فروشگاه ریالی سیس آرنگ

قابل توجه مشتریان گرامی

با توجه به مذاکرات صورت گرفته با طرف چینی و دریافت مجوز واردات از وزارت صمت، امکان پیش خرید انواع رنگهای اسیدی چینی (برند YOUHAO) در فروشگاه ریالی سیس آرنگ فراهم گردیده است. لازم به ذکر است، فروش کلیه رنگهای اسیدی در سطح 3 قرار داشته و لذا کلیه متقاضیان اعم از کارخانجات نساجی و یا سایر خریداران میتوانند نسبت به پیش خرید این رنگها اقدام نمایند.

لیست رنگهای اسیدی مورد اشاره به شرح ذیل می‌باشد:

 

Shade Cardکدبرندنام کالاسطح فروش
278YouhaoYOUHAO ACID BLACK MSRLسطح 3 - فروش به کلیه متقاضیان
218YouhaoYOUHAO ACID LIGHT YELLOW 2Gسطح 3 - فروش به کلیه متقاضیان
201YouhaoYOUHAO ACID ORANGE II سطح 3 - فروش به کلیه متقاضیان
206YouhaoYOUHAO ACID CARMOISINEسطح 3 - فروش به کلیه متقاضیان
4220YouhaoYOUHAO ACID NAVY BLUE Rسطح 3 - فروش به کلیه متقاضیان
4035YouhaoYOUHAO ACID NAPHTHOL RED 6Bسطح 3 - فروش به کلیه متقاضیان
228YouhaoYOUHAO MORDANT SKY BLUE Aسطح 3 - فروش به کلیه متقاضیان
4092YouhaoYOUHAO ACID BLACK ATTسطح 3 - فروش به کلیه متقاضیان
4063YouhaoYOUHAO ACID CYANINE 5Rسطح 3 - فروش به کلیه متقاضیان