ارسال 24 تن رنگ مشکی 300 هندی پیش فروش شده برای مشتریان در هفته آتی

بدین وسیله به اطلاع مشتریان گرامی میرساند، 24 تن رنگ مشکی دیسپرس تولید کمپانی Kiri Industries که در هفته جاری از گمرک شهید رجایی ترخیص شده است، در مرحله تفکیک بار در بندرعباس و ارسال به مقاصد مشتریان مربوطه طی هفته آتی می‌باشد.