بازگشت همه به سوی اوست

انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تأسف و تاثر، درگذشت دوست و همکار عزیزمان، شادروان مهندس رامین شفیعی را طی سانحه رانندگی به اطلاع میرساند.

این مصیبت را به خانواده محترمشان و خانواده سیس تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای متوفی طلب مغفرت و برای خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می‌نماییم.